Diagnostiek en inzenden materiaal

Diagnostiek: testen op dierziekten

Voor het aantonen van infectieziekten bij dieren beschikt Wageningen Bioveterinary Research over een groot aantal testen. Wageningen Bioveterinary Research is nationaal referentielaboratorium voor meldingsplichtige dierziekten bij landbouwhuisdieren, vis-, schaal- en schelpdieren en in wilde fauna.

Het voorkomen en bestrijden van dierziekten draagt bij aan een gezonde dierhouderij en reduceert risico‚Äôs van deze ziekten bij mensen. Goede diagnostiek van dierziekten is daar een essentieel onderdeel van. 

Contact

Voor vragen over een onderzoek, uitslagen of facturen kunt u zich wenden tot onze afdeling Dispatching Service Unit (DSU) op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. Telefoon: 0320-238302, e-mail: dsu.bvr@wur.nl.