Hond kat diagnostiek testen ziekten hond kat

Diagnostiek: Hond en kat

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) verricht diagnostiek bij honden en katten. De tests worden uitgevoerd bij zieke dieren, en ook in het kader van export.

Wij testen op verschillende ziekten, zoals Rabiës (onder andere titerbepaling) en Brucella canis.

1. Vul het opdrachtformulier in

Wilt u monsters laten onderzoeken? Vul het formulier in en voeg dit uitgeprint en ondertekend toe aan uw onderzoeksmateriaal.

Meld diagnostiek voor 50 of meer dieren eerst bij ons aan. Dit voorkomt onnodige vertraging van de diagnostiek van een dergelijke inzending.

Opdrachtformulier diagnostiek hond en kat

Opdrachtformulier diagnostiek hond Zuid-Afrika

Opdrachtformulier rabiës serologie - Bewijs van inenting (titerbepaling)

Titerbepaling: test of uw hond of kat beschermd
is tegen rabiës

Wilt u een hond of kat meenemen op reis? Bij reizen naar het buitenland is het in de meeste gevallen nodig dat de kat of hond gevaccineerd is tegen rabiës (hondsdolheid). Soms is er voor vertrek ook nog een titerbepaling nodig, om aan te tonen dat er na vaccinatie antistoffen zijn gevormd. Win hierover advies in bij de dierenarts en/of de ambassade van het land waar u heen gaat.

In Nederland is Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Lelystad het officieel erkende EU-laboratorium dat de titerbepaling uitvoert. Bij deze test wordt de hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) vastgesteld. Daaruit blijkt of de inenting goed is aangeslagen, dus of de hond of kat voldoende is bescherm tegen hondsdolheid. Deze test heet ‘rabiës serologie’.

Langere doorlooptijd Babesia gibsoni IFAT

De doorlooptijd van de Babesia gibsoni IFAT is verlengd tot 8-12 werkdagen, waarbij het in enkele gevallen ook mogelijk is dat de doorlooptijd de 12 werkdagen overschrijdt. We verzoeken inzenders hier rekening mee te houden en tijdig monsters op te sturen.

Deze langere doorlooptijd komt doordat Wageningen Bioveterinary Research genoodzaakt is om de Babesia gibsoni IFAT uit te besteden aan andere laboratoria met een vergelijkbaar kwaliteitssysteem. Dit is een gevolg van de effecten van de COVID-19 pandemie op de levering van testmaterialen. De verwachting is dat het uitbesteden zeker tot en met het voorjaar van 2022 duurt.

Brexit: met uw huisdier naar Groot-Brittannië?

De regels voor het meenemen van een hond of kat naar het Verenigd Koninkrijk en andersom zijn niet veranderd na de Brexit.

Lees meer over de regels van de Britse overheid (Engels)

Huisdier uit de Oekraïne

Door de recente oorlogssituatie in de Oekraïne zijn er veel vluchtelingen naar Nederland gekomen die ook hun huisdieren mee hebben genomen. Om de introductie van besmettelijk dierziekten (o.a. Brucella canis en Rabiës) tegen te gaan is het zaak om deze dieren zo snel mogelijk te diagnosticeren. U kunt monsters naar ons toesturen met een opdrachtformulier diagnostiek hond en kat

2. Stuur de monsters op

Voeg het ingevulde opdrachtformulier bij de monsters en verzend het materiaal of geef het af. U kunt ook gebruik maken van de ophaalservice.

3. Volg uw inzending

Via MijnBVR volgt u uw inzending en kunt u (deel)rapportages bekijken. Log hieronder in met uw klantnummer.