diagnostiek testen ziekten wilde dieren zwijn

Diagnostiek: Wilde dieren

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) verricht diagnostiek op wilde dieren die ziek of dood worden aangetroffen. Wij onderzoeken de doodsoorzaak aan de hand van de bij sectie gevonden verschijnselen of op verzoek van de opdrachtgever.

Veel voorkomende onderzoeken zijn die naar vergiftiging, tularemie en botulisme.

1. Vul het opdrachtformulier in

Wilt u monsters laten onderzoeken? Vul dan het onderstaande formulier in. Voeg dit uitgeprint en ondertekend toe aan uw onderzoeksmateriaal.

Meld diagnostiek voor 50 of meer dieren eerst bij ons aan. Dit voorkomt onnodige vertraging van de diagnostiek van een dergelijke inzending.

Opdrachtformulier diagnostiek wilde dieren

Opdrachtformulier diagnostiek rabiës

2. Stuur de monsters op

Voeg het ingevulde opdrachtformulier bij de monsters en verzend het materiaal of geef het af. U kunt ook gebruik maken van de ophaalservice.

3. Volg uw inzending

Via MijnBVR volgt u uw inzending en kunt u (deel)rapportages bekijken. Log hieronder in met uw klantnummer.

Monitoring wilde zwijnen

WBVR coördineert het Monitoringsprogramma Wilde Zwijnen in Nederland. Wij testen bloedmonsters op klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest en de ziekte van Aujeszky.