vector borne diseases

Vector borne diseases

Vector borne diseases zijn ziekten die door tussenkomst van bijvoorbeeld een insect (de vector) van het ene dier naar een ander, of naar een mens, worden overgedragen. Voorbeelden van een vector zijn knutten, muggen en teken. Deze ziekten komen steeds vaker in Nederland en Europa voor.

Toenemende kans op verspreiding

De meeste dierziekten die in Nederland voorkomen, verspreiden zich rechtstreeks van het ene naar het andere dier. Maar er zijn andere ziekten in opkomst. Ziekten en insecten die voorheen alleen in de tropen en subtropen voorkwamen, komen steeds noordelijker en rukken op naar Nederland. Door de opwarming van de aarde kunnen ziektekiemen en insecten overleven in streken waar het vroeger te koud was. Ook reizen mensen, dieren en goederen de hele wereld rond, waardoor ongemerkt ziekten en insecten kunnen meeliften. Dit vergroot de kans op verspreiding van dierziekten.

Voorbeelden van vector borne diseases

Aandacht voor preventie

Ziekten die door insecten worden overgedragen vragen om een specifieke bestrijdingsstrategie. Ruiming van besmette dieren damt de ziekte wel in, maar roeit ze niet uit. De beste bestrijding is het voorkómen van de ziekten. Dit betekent onder andere een strikte controle op import van dieren, kennis over waar de ziekten vóórkomen en het ontwikkelen en toepassen van diagnostica en vaccins.

Publicaties

van Gennip, R. G., van de Water, S. G., Potgieter, C. A., van Rijn, P. A. 2017. Structural protein VP2 of African horse sickness virus is not essential for virus replication in vitro. J. Virol. 2017

Faverjon, C, Leblond, A, Lecollinet, S, Bødker, R, de Koeijer, AA & Fischer, EAJ 2016, 'Comparative Risk Analysis of Two Culicoides-Borne Diseases in Horses: Equine Encephalosis More Likely to Enter France than African Horse Sickness' Transboundary and Emerging Diseases., 10.1111/tbed.12577

A.R.W. Elbers, S-J. van den Heuvel, R.Meiswinkel. 2016. Diel activity and preferred landing sites in Culicoides biting midges attacking Fjord horses. Entomologia Experimentalis et Applicata, vol. 160, issue 3, pages 272-280

Elbers ARW, Meiswinkel R. 2016. Limited attractant range of the black-light trap for the capture of Culicoides biting midges (Diptera: Ceratopogonidae). J. Appl. Entomol. 2016; 140 (5): 386-394. doi: 10.1111/jen.12266.  WOT-01-003-063 en WOT-01-001-004.

Barbara Drolet, Piet A. van Rijn, Elizabeth W Howerth, Martin Beer, and Peter. P.C. Mertens. 2015. A Review of Knowledge Gaps and Tools for Orbivirus Research. Vector-Borne Zoonot. 15: 339-347.

Mathew, C., Klevar, S., Elbers, A.R.W., van der Poel, W.H.M.,  Kirkland, P.D., Godfroid, J., Mdegela, R.H., Mwamengele, G., Stokstad, M. 2015. Detection of Simbu sero-group virus serum neutralizing antibodies in cattle in Tanzania. BMC Vet. Res. 11: 208.