BRSV of Pinkengriep en RSV model vaccins kinderen

BRSV of Pinkengriep

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) doet veel onderzoek naar de immunopathologie van het bovine respiratoir syncytieel virus (BRSV). De ziekte wordt aangeduid als 'pinkengriep'.

Wat is BRSV of pinkengriep?

Dit virus is een belangrijke ziekteverwekker bij runderen. BRSV veroorzaakt bij volwassen dieren een verkoudheidachtige aandoening. Bij kalveren infecteert het virus de achterste luchtwegen en veroorzaakt daardoor bronchiolitis of pneumonie. Het virus veroorzaakt jaarlijks uitbraken van deze ademhalingsziekte bij met name kalveren onder de zes maanden leeftijd.

Hoe verspreidt het virus zich?

Vrijwel alle runderen worden met BRSV geïnfecteerd voordat ze twee jaar oud zijn. Infecties en ook her-infecties komen vooral in de herfst en de winter voor. De rest van het jaar wordt er nauwelijks spreiding van het virus waargenomen en lijkt het virus zich in een 'rustende vorm' binnen de populatie te handhaven.

Wat zijn de verschijnselen?

Vooral jonge dieren kunnen ernstig ziek worden, waarbij koorts (lichaamstemperatuur boven de 39,5ºC), een versnelde ademhaling, bemoeilijkte ademhaling en buikademhaling vaak opvallen. De klinische verschijnselen beginnen gewoonlijk met hoesten en neusuitvloeiing. Wanneer ook de achterste luchtwegen betrokken worden bij de infectie, wordt expiratoir (bij de de uitademing) piepen, snelle ademhaling en tekenen van benauwdheid, zoals cyanose en een geforceerde ademhaling (aantrekken van de rib- en buikspieren bij de inademing) waargenomen. Klinische verschijnselen in geval van bronchiolitis en/of pneumonie zijn ernstig, met een grote kans op sterfte.

Hoe bestrijd je pinkengriep?

Om de ziekte te kunnen bestrijden en voorkomen, is nodig te begrijpen hoe het lichaam zich uiteindelijk beschermt tegen het virus. Daarom moet duidelijk zijn wat de gevolgen van de infectie zijn voor het lichaam en hoe het afweersysteem van het lichaam reageert. Na een natuurlijke infectie of na vaccinatie worden - als onderdeel van het specifieke afweersysteem - bijvoorbeeld virus-specifieke afweerstoffen aangemaakt. Een adequate immuunrespons maakt dat het dier beschermd is bij een eventuele (her)infectie, maar in sommige gevallen kan ook een niet-adequate immuunrespons opgewekt worden. Er zijn voldoende zaken bekend waarvan bijvoorbeeld geïnfecteerde gevaccineerde kalveren een vele malen ernstiger ziektebeeld lieten zien dan ongevaccineerde kalveren. WBVR doet uitgebreid onderzoek naar de rol van het afweersysteem in het verloop van de klinische infectie.

Hoe toont WBVR het virus aan?

Direct aantonen van virus in secreten uit de luchtwegen met behulp van een PCR is in principe de snelste methode voor de diagnostiek. Het virus kan ook geïsoleerd worden uit patiëntenmateriaal (neus/keel swabs, longspoelingen of longweefsel na sectie). Het patiëntenmateriaal wordt dan op voor het virus gevoelige cellen gebracht, waarop na enkele dagen tot een week een kenmerkend afwijkend effect kan worden waargenomen. Specifieke afweerstoffen opgewekt tegen het virus kunnen worden aangetoond met een ELISA of virus neutralisatie test (VNT).

Is er een vaccin beschikbaar?

Er zijn verschillende type vaccins beschikbaar: levend/verzwakte of geïnactiveerde virus vaccins, vaccins met één of meerdere componenten en eventuele combinaties (meerdere componenten, levend/verzwakt en geïnactiveerd), allemaal met vaccin-specifieke voor- en nadelen. Geen van de huidige vaccins lijkt te kunnen voorkomen dat een dier geïnfecteerd raakt. Als onderdeel van de CRO-activiteiten biedt WBVR een RSV-kalfsmodel voor runderen dat kan worden gebruikt om de effectiviteit van nieuw ontwikkelde vaccins op veterinair gebied te evalueren.

Luchtweginfecties bij kinderen

Het pinkengriepvirus (BRSV) dat bij runderen voorkomt is genetisch nauw verwant aan het humane RS-virus, dat wereldwijd de belangrijkste oorzaak is van ernstige lagere luchtweginfecties bij jonge kinderen. Beide seizoensgebonden infecties delen veel aspecten qua pathogenese, klinische manifestatie (inclusief leeftijdsafhankelijkheid) en de geïnduceerde immuunrespons. Omdat een effectieve therapie voor zuigelingen ontbreekt, is er een blijvende en urgente behoefte aan het beschikbaar komen van een RSV-vaccin.

Voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins is een representatief en translationeel diermodel om de veiligheid en werkzaamheid bij de mens te voorspellen erg belangrijk. WBVR heeft een challenge model beschikbaar in jonge kalveren waarin een natuurlijke verloop van de BRSV-infectie bij runderen wordt gereproduceerd, inclusief duidelijke klinische symptomen die sterk lijken op de ziekteverschijnselen bij zuigelingen. Samen met de uitgebreide mogelijkheden voor het verzamelen van monsters en het analyseren van parameters waarmee het verloop en de ernst van de infectie beoordeeld kan worden, creëert het model unieke mogelijkheden en is aangetoond dat het van grote toegevoegde waarde is bij de pre-klinische evaluatie van nieuwe interventiestrategieën.

Publicaties 2020

Overige publicaties over BRSV

Cortjens, B., de Jong, R., Bonsing, J. G., van Woensel, J. B. M., Bem, R. A., & Antonis, A. F. G. (2019). Human respiratory syncytial virus infection in the pre-clinical calf model. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 65, 213-218

Cortjens B, de Jong R, Bonsing JG, van Woensel JBM, Antonis AFG, Bem RA. Local dornase alfa treatment reduces NETs-induced airway obstruction during severe RSV infection. Thorax. 2018 Jun;73(6):578-580.

Cortjens, B., de Boer, O.J., de Jong, R., Antonis, A.F., Sabogal Pineros, Y.S., Lutter, R., van Woensel, J.B., Bem, R.A. (2016). Neutrophil extracellular traps cause airway obstruction during respiratory syncytial virus disease. The Journal of pathology 238, 401-411.

Antonis, A.F.G.; Jong, M.C. de; Poel, W.H.M. van der; Most, R.G. van der; Stockhofe-Zurwieden, N.; Kimman, T.G.; Schrijver, R.S. (2010); Age-dependent differences in the pathogenesis of bovine respiratory syncytial virus infections related to the development of natural immunocompetence; Journal of General Virology 91 . - p. 2497 - 2506.

Antonis, A.F.G.; Most, R.G. van der; Suezer, Y.; Stockhofe-Zurwieden, N.; Daus, F.J.; Sutter, G.; Schrijver, R.S. (2007); Vaccination with recombinant modified vaccinia virus Ankara expressing bovine respiratory syncytial virus (bRSV) proteins protects calves against RSV challenge; Vaccine 25 (25). - p. 4818 - 4827.

Vangeel, I.; Antonis, A.F.G.; Fluess, M.; Peters, A.R.; Harmeyer, S.S. (2007); Efficacy of a modified live intranasal bovine respiratory syncytial virus vaccine in 3-week-old calves experimentally challenged with BRSV; The Veterinary Journal 174 (3). - p. 627 - 635.

Antonis, A.F.G.; Claassen, E.A.W.; Hensen, E.J.; Groot, R.J. de; Groot-Mijnes, J.D.F. de; Schrijver, R.S.; Most, R.G. van der (2006); Kinetics of antiviral CD8 T cell responses during primary and post-vaccination secondary bovine respiratory syncytial virus infection; Vaccine 24 (10). - p. 1551 - 1561.

Valentova, V.; Antonis, A.F.G.; Kovarcik, K. (2005); Restriction enzyme analysis of RT-PCR amplicons as a rapid method for detection of genetic diversity among bovine respiratory syncytial virus isolates; Veterinary Microbiology 108 (1-2). - p. 1 - 12.

Vangeel, I.; Antonis, A.F.G.; Fluess, M.; Peters, A.R.; Harmeyer, S.S. (2005); Efficacy of a modified live intranasal bovine respiratory syncytial virus vaccine in three-week-old calves experimentally challenged with BRSV; Cattle practice: The Journal of the British Cattle Veterinary Association 174 (13). - p. 263 - 271.

Soethout, E.C.; Antonis, A.F.G.; Ulfman, L.H.; Hoek, A. van; Most, R.G. van der; Muller, K.E.; Rutten, V. (2004); Bovine respiratory syncytial virus infection influences the impact of alpha 4- and beta(2)-integrin-mediated adhesion of peripheral blood neutrophils; Clinical and Experimental Immunology 138 (3). - p. 388 - 395.

Antonis, A.F.G.; Schrijver, R.S.; Daus, F.J.; Steverink, M.; Stockhofe, N.; Langedijk, J.P.; Most, R.G. van der (2003); Vaccine-induced immunopathology during bovine respiratory syncytial virus infection: exploring the parameters of pathogenesis; Journal of Virology 77 (22). - p. 12067 - 12073.

Mars, M.H.; Bruschke, C.J.M.; Oirschot, J.T. van (1999); Airborne transmission of BHV1, BRSV, and BVDV among cattle is possible under experimental conditions; Veterinary microbiology 66, 1999, 197-207

Van der Poel WHM, Middel WGJ, Schukken YH (1999) Antibody titer against bovine respiratory syncytial virus in colostrum-fed dairy calves born in various seasons. Am J Vet Res 60: 1098-1101.

Bosch JC, Frankena K, Franken P, Hage JJ, De Jong MCM, Kaashoek MJ, Maris-Veldhuis MA, Noordhuizen JPTM, Van der Poel WHM, Verhoeff J, Weerdmeester K, Zimmer GM and Van Oirschot JT (1998) Bovine herpesvirus 1 marker vaccines reduce the incidence of infections. Vaccine 16: 265-271.

Knott I, Weynants V, Walravens K, Van der Poel WHM, Kramps JA, Letteson JJ (1998) Immune response of calves experimentally infected with non-cell-culture-passaged bovine respiratory syncytial virus. Arch Virol 143: 1119-1128

Schrijver, R.S.; Langedijk, J.P.M.; Keil, G.M.; Middel, W.G.J.; Maris-Veldhuis, M.; Oirschot, J.T. van; Rijsewijk, F.A.M. (1998); Comparison of DNA application methods to reduce BRSV shedding in cattle; Vaccine 16, 1998, 130-134. Also in: Thesis, 1997, ch 9

Van der Poel WHM, Langedijk JPM, Kramps JA, Brand A, Middel WGJ, Van Oir­schot JT (1997) Serological indication for persisten­ce of bovine respira­tory syncytial virus in cattle and atempts to detect the virus. Arch Virol 142: 1681-1696.

Schrijver, R.S.; Langedijk, J.P.M.; Keil, G.M.; Middel, W.G.J.; Maris-Veldhuis, M.; Kramps, J.A.; Oirschot, J.T. van; Rijsewijk, F.A.M. (1997); Immunization of cattle with a BHV1 vector vaccine or a DNA vaccine both coding for the G protein of BRSV; Vaccine 15, 1997, 1908-1915.

Schrijver, R.S.; Hensen, E.J.; Langedijk, J.P.M.; Daus, F.; Middel, W.G.J.; Kramps, J.A.; Oirschot, J.T. van (1997); Antibody responses against epitopes on the F protein of bovine respiratory syncytial virus differ in infected or vaccinated cattle; Archives of virology 142, 1997, 2195-2210.

Prozzi, D.; Walravens, K.; Langedijk, J.P.; Daus, F.; Kramps, J.A.; Letesson, J.J. (1997); Antigenic and molecular analyses of the variability of bovine respiratory syncytial virus G glycoprotein; Journal of general virology 78, 1997, 359-366

De Jong MCM, Van der Poel WHM, Kramps JA, Brand A, Van Oirschot JT (1996) A quantitative investigation into outbreaks of bovine respiratory syncy­tial virus infecti­ons in cattle herds. American Journal of Veterinary Research 57: 628-633.

Van der Poel WHM, Schrijver RS, Middel WGJ, Kramps JA, Brand A, Van Oirschot JT (1996) Experimental reproduction of respiratory disease in calves with non-cell-culture-passaged bovine respiratory syncytial virus. The Veterina­ry Quarterly 18: 81-86.

Schrijver RS, Langedijk JPM, Van der Poel WHM, Middel WGJ, Kramps JA, Van Oirschot JT (1996) Antibody responses to the G and F protein of bovine respiratory syncytial virus after experimental and natural infections. Clin Diagn Lab Immunol 3: 500-506.

Langedijk, J.P.M.; Middel, W.G.J.; Schaaper, W.M.M.; Meloen, R.H.; Kramps, J.A.; Brandenburg, A.H.; Oirschot, J.T. van (1996); Type-specific serologic diagnosis of respiratory syncytial virus infection, based on a synthetic peptide of the attachment protein G; Journal of immunological methods 193, 1996, 157-166

Schrijver, R.S.; Daus, E.; Kramps, J.A.; Langedijk, J.P.M.; Buijs, R.; Middel, W.G.J.; Taylor, G.; Furze, J.; Huyben, M.W.C.; Oirschot, J.T. van (1996); Subgrouping of bovine respiratory syncytial virus strains detected in lung tissue; Veterinary microbiology 53, 1996, 253-260

Poel, W.H.M. van der; Schrijver, R.S.; Middel, W.G.J.; Kramps, J.A.; Brand, A.; Oirschot, J.T. van (1996); Experimental reproduction of respiratory disease in calves with non-cell-culture-passaged bovine respiratory syncytial virus; Veterinary quarterly 18, 1996, 81-86

Van der Poel WHM, Mourits MCM, Nielen N, Frankena K, Van Oirschot JT, and Schuk­ken YH (1995) Respiratory syncytial virus reinfections and decreased milk yield in dairy cattle. The Veterinary Quarterly 17: 77-81.

Van der Poel WHM, Langedijk JPM, Kramps JA, Middel WGJ, Van Oirschot JT. (1995) Bovine respiratory syncytial virus antibodies in sera of non-bovine species. Archives of Virology 140: 1549-1555.

Van der Poel WHM, Brand A, Kramps JA, Van Oirschot JT (1994) Respiratory syncytial virus infections in human beings and in cattle, an epidemiolo­gical review. Journal of infection 29: 215-228

Van der Poel WHM, Kramps JA, Middel WGJ, Van Oirschot JT, Brand A (1993) Dynamics of bovine respiratory syncytial virus: a longitudinal epidemio­logical study in dairy herds. Archives of Virology 133: 309-321

Kimman TG, Westenbrink F. Immunity to human and bovine respiratory syncytial virus. Arch Virol. 1990;112(1-2):1-25. Review.

Kimman TG, Sol J, Westenbrink F, Straver PJ. A severe outbreak of respiratory tract disease associated with bovine respiratory syncytial virus probably enhanced by vaccination with modified live vaccine; Vet Q. 1989 Oct;11(4):250-3.

Westenbrink F, Straver PJ, Kimman TG, de Leeuw PW. Development of a neutralising antibody response to an inoculated cytopathic strain of bovine virus diarrhoea virus. Vet Rec. 1989 Sep 2;125(10):262-5. Erratum in: Vet Rec 1989 Nov 11;125(20):499.

Kimman TG, Westenbrink F, Straver PJ. Priming for local and systemic antibody memory responses to bovine respiratory syncytial virus: effect of amount of virus, virus replication, route of administration and maternal antibodies. Vet Immunol Immunopathol. 1989 Sep;22(2):145-60.

Kimman TG, Daha MR, Brinkhof JM, Westenbrink F. Activation of complement by bovine respiratory syncytial virus-infected cells. Vet Immunol Immunopathol. 1989 Jul;21(3-4):311-25.

Kimman TG, Terpstra GK, Daha MR, Westenbrink F. Pathogenesis of naturally acquired bovine respiratory syncytial virus infection in calves: evidence for the involvement of complement and mast cell mediators. Am J Vet Res. 1989 May;50(5):694-700.

Kimman TG, Straver PJ, Zimmer GM. Pathogenesis of naturally acquired bovine respiratory syncytial virus infection in calves: morphologic and serologic findings. Am J Vet Res. 1989 May;50(5):684-93.

Westenbrink F, Kimman TG, Brinkhof JM. Analysis of the antibody response to bovine respiratory syncytial virus proteins in calves. J Gen Virol. 1989 Mar;70 ( Pt 3):591-601.

ter Laak EA, Schreuder BE, Kimman TG, Houwers DJ; Ovine keratoconjunctivitis experimentally induced by instillation of Mycoplasma conjunctivae. Vet Q. 1988 Oct;10(4):217-24.

Kimman TG, Zimmer GM, Westenbrink F, Mars J, van Leeuwen E. Epidemiological study of bovine respiratory syncytial virus infections in calves: influence of maternal antibodies on the outcome of disease. Vet Rec. 1988 Jul 23;123(4):104-9.

Kimman TG, Westenbrink F, Straver PJ, Van Zaane D, Schreuder BE. Isotype-specific ELISAs for the detection of antibodies to bovine respiratory syncytial virus. Res Vet Sci. 1987 Sep;43(2):180-7.

Westenbrink F, Kimman TG. Immunoglobulin M-specific enzyme-linked immunosorbent assay for serodiagnosis of bovine respiratory syncytial virus infections. Am J Vet Res. 1987 Jul;48(7):1132-7.

Kimman TG, Westenbrink F, Schreuder BE, Straver PJ. Local and systemic antibody response to bovine respiratory syncytial virus infection and reinfection in calves with and without maternal antibodies. J Clin Microbiol. 1987 Jun;25(6):1097-106.

Kimman TG, Zimmer GM, Straver PJ, de Leeuw PW. Diagnosis of bovine respiratory syncytial virus infections improved by virus detection in lung lavage samples. Am J Vet Res. 1986 Jan;47(1):143-7.