Blauwtong

Blauwtong

Blauwtong (bluetongue) is een arthropod born virus (ARBO virus), hetgeen betekent dat het door insecten (stekende knutten, Culicoïdes soorten) wordt overgedragen. Het virus kan vele soorten herkauwers infecteren, maar directe besmetting van het ene dier op het andere dier is zeer onwaarschijnlijk. Er is altijd een stekende knut (of naald) voor overdracht nodig.
Wageningen Bioveterinary Research is het nationaal referentielaboratorium voor de diagnostiek van blauwtong.

Symptomen Blauwtong

Klinische symptomen worden vooral bij schapen gezien: hoge koorts, speekselen, zwelling van grote delen van de kop, zoals de tong en lippen en ontstekingen aan de kroonrand, waardoor dieren kreupel gaan lopen.

Verspreiding Blauwtong in Europa

Overzichtskaart blauwtong in Europa 17 maart 2016  (bron: OIE)
Overzichtskaart blauwtong in Europa 17 maart 2016 (bron: OIE)