Faciliteiten Wageningen Bioveterinary Research

Naast kennis zijn goede faciliteiten noodzakelijk. Het instituut beschikt over laboratoria en dierfaciliteiten met hoogwaardige, state of the art apparatuur om de specialisten te ondersteunen.

We beschikken over state-of-the art laboratoria met bijbehorende hoogwaardige apparatuur, dierfaciliteiten, een high containment unit en operatiekamers. Op ons het terrein aan de Houtribweg in Lelystad staat ook de Nationale faciliteit voor zoönose-onderzoek, die begin 2015 in gebruik is genomen.

Onze faciliteiten in diverse tijdschriften

Laboratorium Magazine

In het tijdschrift Laboratorium Magazine van november 2014 verscheen een drie pagina groot artikel over de faciliteiten van Wageningen Bioveterinary Research, in Lelystad. Wageningen Bioveterinary Research beschikt over laboratoria en dierfaciliteiten op veterinair Biosafety level (BSL)-4-niveau. Het betreft hier de High Containment Unit (HCU), waarin met zeer besmettelijke virussen voor dieren gewerkt kan worden. In aansluiting op deze HCU is een nieuwe BSL3 dierfaciliteit gebouwd, die in februari 2015 officieel geopend is. In deze nieuwe faciliteit wordt onderzoek gedaan naar zoönosen, infectieziekten die van dieren naar mensen kunnen worden overgedragen.

(Ten tijde van het interview (juni 2014) werd er nog vanuit gegaan dat de faciliteit in de herfst van 2014 jaar in bedrijf zou worden genomen en had het onderzoeksinstituut nog de naam Central Veterinary Institute.)


Tijdschrift voor Diergeneeskunde

Voor onderzoek naar zoönosen – ziekten die zowel dieren als mensen kunnen ziek maken – is onlangs in Lelystad een nieuwe nationale faciliteit geopend. Ruim 70% van nieuwe infectieziekten zijn zoönosen. Voor een goede bestrijding en signalering van dit soort ziekten moeten diagnostische laboratoriumtesten worden ontwikkeld, zal er vraag komen naar nieuwe vaccins en is studie nodig naar de klinische verschijnselen van deze ziekten en naar effectieve interventiemethoden. Voor werk met zoönosen zijn speciale beschermingsmaatregelen nodig zowel voor personeel als voor de omgeving om te voorkomen dat ziekteverwekkers binnen en buiten de faciliteit voor problemen zorgen.

In het artikel Nieuwe zoönosefaciliteit in Lelystad – Standaardisatie vermindert aantal nodige proefdieren in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde (april 2015) vertelt Henk Sloetjes, hoofd Dierverzorging en Biotechniek, over deze bijzondere faciliteit en legt hij uit hoe de omgeving en medewerkers beveiligd zijn. Onze onderzoekers gaan zorgvuldig om met het gebruik van proefdieren; het aantal proefdieren wordt teruggedrongen en het welzijn wordt verhoogd. Daarnaast toetst een onafhankelijk ethische commissie elke dierproef op noodzaak waarbij ook het ongerief van de dieren wordt afgewogen tegen het belang van de vraagstelling.

C2W Platform voor professionals in chemie & life sciences

Op het platform C2W staat een interview met microbioloog en biologisch veiligheidsfunctionaris Henk Wisselink over werken in quarantaine.

Onderzoek met gevaarlijke ziekteverwekkers stelt eisen aan mens en apparatuur. Wie wil werken in een Biosafety level-3-lab, moet vaardigheden ontwikkelen en discipline tonen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan