Nieuws

Vogelgriep bij pluimvee in 2020/2021

Gepubliceerd op
24 augustus 2021

In het najaar van 2020 en voorjaar van 2021 is bij diverse bedrijven met pluimvee in Nederland vogelgriep vastgesteld. Het gaat in de meeste gevallen om hoog pathogene H5N8 vogelgriep, stelde Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) vast.

Bekijk het meest recente nieuws over vogelgriep

Overzicht bedrijven met vogelgriep 2020/2021

De tabel geeft een overzicht van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) besmettingen op commerciële pluimveebedrijven van oktober 2020 tot en met september 2021 in Nederland.

Plaats Type bedrijf - diersoort Aantal dieren Type Datum uitslag
Weert Kalkoenen 13.000 HPAI H5N8 21-05-2021
Sint-Oedenrode Legkippen 35.000 HPAI H5N8 22-02-2021
Moergestel Kalkoenen 18.000 HPAI H5N8 05-01-2021
Buitenpost Vermeerderingsbedrijf - kippen 28.000 HPAI H5N1* 15-12-2020
Sint Annaparochie Vleeskuikens 21.000 HPAI H5N8 07-12-2020
Maasland Kippen 500 HPAI H5N8 05-12-2020
Hekendorp Legkippen 100.000 HPAI H5N8 22-11-2020
Witmarsum Vleeskuikens 90.000 HPAI H5N8 21-11-2020
Terwolde Vleeseenden 20.000 HPAI H5N8 13-11-2020
Lutjegast Legkippen 48.000 HPAI H5N8 10-11-2020
Puiflijk Legkippen 100.000 HPAI H5N8 05-11-2020
Altforst Vleeskuiken-ouderdieren 35.700 HPAI H5N8 29-10-2020

*H5N1 vogelgriep

Het virus op het bedrijf in Buitenpost is getypeerd als HPAI H5N1. Het is de eerste introductie van dit subtype virus in pluimvee in Europa. Dit subtype werd wel al eerder gevonden in enkele wilde vogels in Nederland. Genetische analyse toonde aan dat het H5N1 virus gevonden in deze dode wilde vogels verwant is aan het HPAI H5N8 virus in Nederland. Dit H5N1 virus is dus niet verwant aan het virus dat in Azië mensen heeft geïnfecteerd. WBVR zal de gehele genoom sequentie van het H5N1 virus gevonden op het bedrijf in Buitenpost bepalen, en de verwantschap met de wilde vogel virussen in Nederland analyseren.

Alertheid

Het H5 vogelgriepvirus is nog aanwezig in Nederland. Het is van belang om alert te blijven op symptomen bij wilde vogels en dode wilde vogels te melden. Voor pluimveehouders blijft een goede bioveiligheidsstatus en alertheid op mogelijke besmettingen van groot belang.

Maatregelen

  • Het is van groot belang dat alle houders passende hygiënemaatregelen in acht blijven nemen, omdat dit het belangrijkste middel is om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.
  • Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens geldt een aangescherpte meldplicht, zij moeten eerder melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreiding kleiner.
  • De maatregel om strooisel op eendenbedrijven af te dekken blijft in stand.

Ophokplicht ingetrokken in juli 2021

De ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee is sinds 6 juli 2021 niet meer van kracht. Naar aanleiding van de met vogelgriep besmette sierwatervogels in Heeten op 24 augustus 2021 heeft minister Schouten van LNV de deskundigengroep Dierziekten gevraagd naar een risicobeoordeling voor de betreffende regio en voor heel Nederland. De deskundigen concluderen dat het risico op dit moment niet gewijzigd is ten opzichte van de laatste risicobeoordeling. De minister ziet daarom nu geen reden om aanvullende maatregelen te treffen, zoals een regionale of landelijke ophokplicht (Kamerbrief).

Het ministerie en de verschillende betrokken partijen, waaronder WBVR, zullen het vogeltrekseizoen scherp in de gaten houden, en indien het nodig blijkt het beleid op een later moment aanscherpen. De monitoring op dode wilde vogels loopt, en de monitoring op levende wilde vogels wordt opgestart.