Inzichten in voedselconsumptie

Wij helpen u inzicht te krijgen in het koopgedrag en de voedingspatronen van consumenten voor verschillende levensmiddelen en in diverse contexten, zowel individueel als collectief. We identificeren de bepalende factoren en wijzen de weg richting het realiseren van gedragsverandering.

Kennis van een gezond voedingspatroon op zich is niet voldoende voor blijvende veranderingen in consumentengedrag. Wij geven inzicht in alle cruciale factoren die hierbij een rol spelen.
Arjen Daane

Deze inzichten leveren wij door een gepersonaliseerde aanpak toe te passen waarin analyse en evidence-based advies centraal staan. Wij maken gebruik van uitgebreide, actuele data en onze brede kennis van internationale consumentensegmenten.

Gepersonaliseerde voeding en gezondheid

Wij willen een samenleving creëren waarin alle mensen de keuze kunnen en willen maken voor een voeding die perfect aansluit bij hun persoonlijke behoefte. Van atleten tot mensen met een laag inkomen of een zittend beroep: gepersonaliseerde voeding kan verschillende soorten consumenten ondersteunen om te profiteren van gezonde voedingskeuzes.

De Use Cases van het onderzoeksprogramma Personalised Nutrition & Health identificeren de mogelijkheden voor specifieke doelgroepen. Door actieve deelname in de Use Cases kunnen deelnemende organisaties leren van hun ervaringen en bevindingen, wat een toevoegende waarde zal hebben voor hun bedrijfsdoelstellingen.

Lees meer over gepersonaliseerde voeding:

Gedragsinterventies

Wij hebben van veel interventies die gericht zijn op gezond eten bepaald welk effect ze hebben op zowel consumentengedrag als op degenen die deze interventies uitvoeren. Dit is onderzocht met het oog op een langetermijnstrategie en op de toepasbaarheid ervan in het dagelijks leven.

Een voorbeeld is het project Food Value Impact, dat interventies ontwikkelt die consumenten aansporen gezondere en duurzamere voedselkeuzes te maken in hun werkomgeving, buitenshuis en online. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen organisaties maatregelen treffen die reageren op de fysieke of maatschappelijke omgeving van consumenten en de persoonlijke kenmerken van consumenten, om zo gezondere eetgewoontes te stimuleren.

Lees en bekijk meer over gedragsinterventies:

Consumenteninzichten

FoodProfiler

Consumenten zijn steeds meer en bewuster bezig met hun voedingskeuzes. Dankzij FoodProfiler kunnen wij in kaart brengen wie welk voedsel eet en waar, waarom en hoe het wordt gegeten. Wij hebben deze nieuwe methode ontwikkeld om gegevens te kunnen verzamelen over voedselconsumptiepatronen. FoodProfiler biedt waardevolle en betrouwbare inzichten die nuttig zijn voor consumenten, onderzoekers en bedrijven.

Onderzoeksinfrastructuur

Wij zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van een onderzoeksinfrastructuur voor voedsel, voeding en gezondheid. Deze infrastructuur ondersteunt de wetenschappelijke analyse van de relaties tussen de voedselleveringsketen, voedselinnovatie, gedrag op het gebied van voedsel, voedselconsumptie en leefstijl en hoe deze relaties worden beïnvloed of beïnvloedbaar zijn door beleid en industrie. Een dergelijke infrastructuur stelt organisaties in staat hun strategieën en advies te baseren op gedegen bewijs.

Lees meer over consumenteninzichten: