Groene klimaatoplossingen

Groene klimaatoplossingen

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. De impact van klimaatverandering en het daaropvolgende risico op overstromingen, droogte en hittegolven op de maatschappij zal de komende decennia alleen maar toenemen. Dringende actie tegen klimaatverandering door het reduceren van broeikasgasuitstoot (mitigatie), evenals het verminderen van de impact van klimaatverandering op de samenleving (adaptatie), is noodzakeljk.

Wij ontwikkelen en leveren diensten voor een 'klimaatinnovatieve' samenleving, waarbij de gebruikersperspectieven centraal staan.

Samenwerken aan groene klimaatoplossingen

Wageningen Environmental Research heeft een transdisciplinaire aanpak van 'Science for impact' waarbij we samenwerking tussen experts in veehouderij, planten, bodem, water, atmosfeer, economie, sociologie, geo-informatiekunde, bosbeheer en ecologie stimuleren. Samen met cliƫnten en belanghebbenden streven we naar innovatieve klimaatoplossingen. Wij bieden innovaties, uitgebreide kennis en duurzame oplossingen voor klimaatbestendige maatschappijen.

Download onze factsheets

Onze expertisegebieden