Groene klimaatoplossingen

Groene klimaatoplossingen

We kunnen er niet omheen: ons klimaat wordt onvoorspelbaarder en extremer. Waterstanden stijgen en het risico op overstromingen neemt toe. Tegelijkertijd worden perioden van droogte langer en frequenter. Toch wordt onze meest waardevolle hulpbron - de biosfeer van onze planeet - niet alleen bedreigd; het is ook de bron van veel van onze oplossingen. Groene klimaatoplossingen is het Wageningen Environmental Research-programma dat ons begrip van de natuur en natuurlijke processen inzet bij het aanpakken van de uitdagingen van klimaatverandering.

Samenwerken aan groene klimaatoplossingen

Wageningen Environmental Research ontwikkelt gebruikergedreven klimaatoplossingen voor beleidsmakers, lokale autoriteiten, de financiële en agrarische sector, en plattelands- en stedenbouwkundigen. Onze experts in klimaatdiensten leveren de informatie die nodig is voor strategische langetermijnplanning en bedrijfsmodellen voor de overgang naar duurzame, koolstofarme economieën.

Wageningen Environmental Research werkt voortdurend aan manieren om de landbouw klimaatslimmer te maken. We helpen overheden, instanties en boeren bij het identificeren en implementeren van oplossingen voor betere toegang tot water en optimalisatie van waterverdeling en waterbesparing. We bieden stedenbouwkundigen tools om duurzame strategieën voor waterbeheer te ontwerpen, zodat steden veilige, gezonde en aangename plekken worden om te leven. En nu overheden de zoektocht naar koolstofarme energiebronnen verbreden om de klimaatverandering te verminderen, bedenken we creatieve oplossingen.

Ga naar

Showcase: Zo groen kan Nederland er in 2120 uitzien

Over honderd jaar is Nederland een land met groene steden, een circulaire landbouw, en is er meer ruimte voor bos, water en moeras. Zo’n klimaatbestendig Nederland is niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk, zeggen Wageningse onderzoekers.
Over honderd jaar is Nederland een land met groene steden, een circulaire landbouw, en is er meer ruimte voor bos, water en moeras. Zo’n klimaatbestendig Nederland is niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk, zeggen Wageningse onderzoekers.

Achtergrond