Expertise

Fokkerij & genomica

Fokkerij en genomica is het expertisegebied voor het gebruiken van de erfelijke eigenschappen en informatie van (landbouwhuis)dieren en vis voor het ontwikkelen van optimale fokschema's voor dierlijke selectie. Dit draagt bij aan innovaties in de veehouderij en visteelt, en het vergroten van de duurzaamheid ten aanzien van onder andere milieu, economie, diergezondheid en dierenwelzijn.

Relevante aandachtsgebieden zijn:

  • Fokken voor een verminderde milieubelasting o.a. door een hogere voerefficiëntie en verbeterde darmgezondheid;
  • vastleggen van genetische eigenschappen voor selectiedoeleinden;
  • ontwikkelen van technieken voor een betere genetische selectie;
  • ontwikkelen van fokprogramma’s voor robuustere landbouwhuisdieren en visserij;
  • leiden van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland.

Al onze activiteiten zijn ondergebracht in Wageningen University & Research, Animal Breeding & Genomics. Hierin trekken we samen op met de Leerstoelgroep Fokkerij en Genetica van de universiteit. Passend bij het sterk grensoverschrijdende karakter van dit expertisegebied is onze voertaal Engels.

Belangrijke opdrachtgevers zijn nationale en internationale overheden en fokkerijorganisaties.

Neem contact op met onze contactpersoon en formuleer samen een passende oplossing voor uw kennisvragen over fokkerij en genomica.


Nieuws

Meer nieuws