handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij)

Product of dienst

Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij - KWIN & Biggenprijzenschema

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij) bevat actuele statistische prijsinformatie van veeteeltbedrijveninformatie uit de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen.

Daarnaast worden recente normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen uitvoerig beschreven.

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij is een jaarlijkse uitgave van Wageningen Livestock Research.

Een abonnement op de digitale KWIN kost € 66,- per jaar. Eén module kost € 33,-; 2 modules € 62,- en 3 modules € 85,- en 4 modules € 108,- per jaar (alle prijzen zijn excl. BTW). Een abonnement op het Biggenprijzenschema kost € 100 per jaar voor veehouders en € 250 voor overige bedrijven. (alle prijzen zijn excl. BTW).

KWIN-V 2018-2019 als boek

Nieuw Beschrijving en investeringen van varkensstallen, saldoberekening scharrel-plus (leghennen) en kosten productierechten.

U kunt het Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2018-2019 via dit formulier als hardcopy bestellen voor € 74,- (excl. BTW) . Veehouders kunnen het handboek met € 15,- korting aanschaffen.

KWIN digitaal

De KWIN Veehouderij is ook online beschikbaar in de vorm van het gebruikelijke handboek en daarmee kunt u:

  • De actuele KWIN raadplegen (als pdf)
  • Voorgaande edities raadplegen (als pdf)

    Rekentool waarmee u
  • Online saldo's en kostprijzen kunt berekenen

Voor het maken van saldo- en kostprijsberekeningen zijn 3 modules beschikbaar:

  • Rundvee (melkvee + vleesvee)
  • Melkgeiten
  • Varkens (zeugen + vleesvarkens + opfokzeug + speenbiggen)
  • Pluimvee (leghennen + vleeskuikens + vleeskuikenouderdieren)

Saldoberekeningen zijn in alle vier modules beschikbaar, kostprijsberekeningen zijn alleen voor varkens en pluimvee beschikbaar.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Biggenprijzenschema (BPS)

In het Landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen van een big en van een kg varkensvlees berekend. Ieder jaar wordt een vernieuwd kostprijzenschema uitgebracht en elke week wordt op basis van de uitbetalingsprijs van de slachterij en de actuele voerprijs een richtprijs voor biggen en een actuele kostprijs gepubliceerd.

Nieuwsbericht over KWIN Veehouderij