Nieuws

Kunnen courgettes geteeld worden in de BEST-kas met noppenfolie?

Gepubliceerd op
20 oktober 2021

De BEST-kas is een opvallende constructie: een half gebogen overspanning met noppenfolie. De kas lijkt daarmee op een combinatie van een tunnelkas en een breedkapper. Uit eerder onderzoek blijkt dat houtig kleinfruit goed én energiezuinig te telen is in de BEST-kas. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research startte voorjaar 2021 met een onderzoek naar de mogelijkheden van de BEST-kas voor de teelt van courgette.

Doel van de BEST-kas is het besparen van energie en het CO2-verbruik beperken. BEST staat dan ook voor Bubble Energy Saving Technology. De noppenfolie zorgt voor een diffuus licht. Om te voorkomen dat de temperatuur te veel oploopt, is de kas uitgerust met doorlopende nokbeluchting. Daarnaast kunnen de zijgevels grotendeels geopend worden. Verder is de BEST-kas uitgerust met onder meer een scherm, hogedruk verneveling, een CO2-doseerinstallatie en verwarming.

In het kader van het programma Kas als Energiebron werd afgelopen jaren de teelt van frambozen en bramen in de BEST-kas onderzocht. De belangrijkste conclusie daarvan is dat de kas zorgt voor een goede productie bij ongeveer 40% energiebesparing. Courgette heeft net als het houtig kleinfruit een matige hoeveelheid warmte nodig, en wordt daarom vaak buiten geteeld. Maar met name de gele courgette is kwetsbaar voor bijv. wind, en wordt eigenlijk alleen in een bedekte omgeving geteeld. Daarom onderzoekt de WUR of ook de teelt van gele courgette haalbaar is in de BEST-kas.

65 vruchten per jaar

Een courgetteplant in een kas

Het onderzoek bestaat uit twee teelten. Van februari tot juli was de eerste teelt, en in augustus startte de tweede. De resultaten van de eerste teelt zijn zeer positief. Zo werden 65 vruchten per vierkante meter geoogst; de verwachting vooraf was dat per jaar 75 vruchten mogelijk zou zijn. Die 65 vruchten zijn dan ook relatief hoog vergeleken met de productie op een praktijkbedrijf.

In die eerste teelt was voor de teelt 5 kilogram CO2 per vierkante meter nodig; dat is de helft van de verwachte 10 kilogram voor twee teelten. Het gebruik van aardgas was mede vanwege een koude periode wel iets hoger dan verwacht, namelijk 7,7 m3 gas per vierkante meter (de verwachting was 10 m3 in twee teelten). De tweede teelt zal doorlopen tot in november, is de verwachting. Dan worden de uiteindelijke cijfers bekend.


Dit onderzoek wordt gefinancierd door het programma Kas Als Energiebron.​