Nieuws

Minder emissie met gecontroleerd vrijkomende meststoffen en recirculatie

Gepubliceerd op
1 februari 2021

Kwekers van Phalaenopsis zoeken een methode om de emissie van meststoffen te verlagen en een goede kwaliteit en productie te realiseren. Dat blijkt mogelijk door bij de start van de teelt Controlled Released Fertilizers (CRF) toe te voegen aan de pot, zo blijkt uit onderzoek door de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research. CRF korrels zijn gecoate meststoffen met een gecontroleerde, vaste afgifte van meststoffen en worden bij de start van de teelt toegediend.

Phalaenopsis-potplanten worden in bark geteeld en met de watergift van bovenaf worden meststoffen meegegeven. Gevolg is dat veel meststoffen niet in de pot maar op de grond belanden. Vanaf 2027 moet de emissie van meststoffen echter nagenoeg 0 zijn: al het drainwater moet worden hergebruikt.

Effect CRF-korrels

WUR onderzocht het effect van het gebruik van CRF-korrels in de pot op de emissie van meststoffen. De gecoate korrels geven vanaf de start van de teelt gedurende 16 tot 18 maanden dagelijks een kleine vaste hoeveelheid meststoffen af aan de plant die afgestemd is op wat de plant elke dag nodig heeft. Daardoor hoeven er minder meststoffen in de beregening van bovenaf. Bovendien werd al het water wat naast de pot viel en onder uit de pot draineerde opgevangen en hergebruikt bij de volgende watergift. Het onderzoek vond plaats op een praktijkbedrijf waar alle planten op zelfde manier werden bemest. De teeltresultaten werden vergeleken met die van vier referentiebedrijven.

De productie en de kwaliteit bleken vergelijkbaar en de houdbaarheid van de planten die bemest werden met CRF werd als 'uitstekend' beoordeeld. De korrels vervangen ongeveer de helft van de meststoffen in de beregening. Samen met de opvang en hergebruik van al het drainwater is de emissie nagenoeg 0: de kweker voldoet met de nieuwe bemesting dus al aan de regels voor 2027. Bovendien zijn de korrels langer actief dan de teelt duurt. Dat betekent dat er ook meststoffen vrijkomen als de consument de plant heeft gekocht.

Gebruik van drainwater

Het gebruik van drainwater zorgde tijdens het onderzoek niet voor problemen. Er zijn echter enkele kwekers die bij volledige recirculatie afwijkingen aan de wortelpunten zien. Deze problemen staan los van de soort bemesting en de oorzaak is nog niet bekend. Deze problemen worden onderzocht in een nieuw onderzoeksproject van de WUR.

Het onderzoek naar bemesting met CRF en hergebruik drainwater werd gefinancierd door de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en de gewascoƶperatie Potorchidee, en kreeg steun van Pannekoek Orchideeƫn, de Phalaenopsis-kwekers van de referentiebedrijven, ICL Specialty Fertilizers, Van Os Research, Glastuinbouw Nederland, Lentse & Slingerland Potgrond, Anthura, Floricultura en Delphy.

Het volledige rapport is te vinden op glastuinbouwwaterproof.nl.