Field Farming

Open Teelten

De experts van Open Teelten van WUR leveren een bijdrage aan de innovatie- en kennisontwikkeling in de sectoren akkerbouw, groene ruimte, vollegrondsgroente, bomen en fruit, zowel nationaal als internationaal. In opdracht van private sector en overheden werken wij aan toepasbare innovaties waarbij onze onafhankelijke positie en een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze voorop staan.

Onze proeffaciliteiten zijn toegerust om nauwkeurig en efficiënt proeven en demo’s uit te voeren, in het veld en onder geconditioneerde omstandigheden.

> Contact