Internationale landbouw

Onze uitgebreide en praktische kennis op het gebied van tropische groenteteelt en landbouwgewassen, maakt ons de ideale partner om kennisoverdracht mogelijk te maken naar professionals in de sector in landen met een laag en gemiddeld inkomen (LMIC's). Wij geloven dat kleine boeren toegang moeten hebben tot (internationale) agronomische kennis, vaardigheden, informatie en diensten om verantwoorde en winstgevende landbouwpraktijken te ontwikkelen.

intro (2).jpg

Wie zijn wij?

Hoe werken we?

We stimuleren de productie van hoogwaardige gewassen zoals groenten en aardappelen en introduceren verantwoorde, winstgevende en toekomstbestendige landbouw. Samen genereren we sectorspecifieke kennis, informatie, aanbevelingen en oplossingen voor boeren en deskundigen binnen de sector, op basis van bestaande kennis, vaardigheden en technologie. Hiervoor stimuleren we de co-innovatie samen met lokale boeren en adviseurs, in samenhang met strategische partners zoals technologieleveranciers, internationale beleidsprogramma’s, instituten en projecten.

Wat doen we?

We leveren extension programma’s, trainer-training, landbouwtraining en we doen toegepast en actieonderzoek. Samen ontwikkelen we innovaties, demonstraties, ontwikkelingsstrategieën en stappenplannen voor onderzoek en innovatie voor de sector. We monitoren en leren voor impact. Onze technische focus ligt op: natuurinclusieve landbouw, bodembedekkende gewassen, landbouwsystemen, sociale economie, efficiënt watergebruik en duurzame intensivering van groenten.

who are we.jpeg

Capaciteitsopbouw

We geloven dat onze doelgroep in hun dagelijkse praktijk het meest effectief kan leren over toekomstbestendige landbouwmethodes. Onze doelgroep bestaat uit landbouwprofessionals in lage- en middeninkomenslanden die kleinschalige boeren adviseren en ondersteunen. Het draait allemaal om ‘eerst zien, dan geloven’ en ‘leren in de praktijk’. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen het project, ontwikkelen we online/offline hybride leergangen waarbinnen opdrachten en veldbezoeken centraal staan, aangezien dit is waar het echte leren plaatsheeft binnen de landbouw.

788f53ce-9a16-4ee4-9187-c149c5e9a027.jpg

Actieonderzoek

Omdat wij een praktische benadering hanteren die in hoge mate afhangt van de context en beschikbaarheid van hulpbronnen, past actieonderzoek hier uitstekend bij. Actieonderzoek wordt gezien als een aanpak om de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de complexiteit van landbouw en bestaansmiddelen te dichten. Echte problemen zoals klimaatverandering worden meegenomen en naar de praktijk gebracht. Het steunt op ervaringsleren en praktijkgericht leren. Het is een pragmatische maar systematische aanpak van onderzoek in een praktijkomgeving op basis van input van boeren en landbouwers.

Tools.jpeg

Naast het systematisch aanpakken van specifieke uitdagingen, draagt actieonderzoek ook bij aan training en communicatie voor zowel de trainers als de boeren teneinde bewustwording en het kritisch observatie- en denkvermogen te vergroten.

Tools

2023-01-17 10.56.22 (1).jpg

Om sectorprofessionals nog beter te helpen de kleinschalige boeren te ondersteunen en adviseren, hebben we verschillende besluitvormingskaders ontwikkeld. Deze focussen op verschillende onderwerpen die binnen een specifieke context spelen, of die wellicht moeilijker te adresseren zijn zonder vangnet. Daarom hebben we een kunstmest-adviestool, een pesticide keuzehulp, een irrigatie-app en een boerderij van de toekomst beoordelingstool ontwikkeld.

Voor meer informatie of vragen rondom onze tools, neemt contact op met: