Product

KWIN-AGV 2018

De Kwantitatieve Informatie voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (KWIN-AGV 2018) is een ideaal hulpmiddel en naslagwerk voor het opstellen van bedrijfsbegrotingen, het bepalen van de financieringsbehoefte, de vaststelling van normen en het maken van modelberekeningen, het vaststellen van (schade-) vergoedingen, enz.

In de KWIN-AGV vindt u voor een groot aantal akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen actuele saldoberekeningen voor de gangbare en biologische praktijk. Per gewas worden de bruto geldopbrengst, toegerekende kosten en arbeidsbehoefte weergegeven. Naast deze saldoberekeningen zijn ook vaste kostenposten zoals grond, gebouwen, trekkers en werktuigen, arbeidskosten en loonwerkkosten in de KWIN-AGV opgenomen.

KWIN Bestellen?

U kunt de KWIN-AGV 2018 als boek bestellen door €180,- per exemplaar over te maken op bankrekeningnr. NL45 RABO 0367 0173 69 t.n.v. Wageningen University & Research – Open Teelten - Publicatieverkoop Lelystad. Vermeld op uw betaalopdracht PPO-publicatienummer 776, het gewenste aantal exemplaren en uw volledige adres.

Heeft u een vraag over het bestellen? Neem dan contact op met: openteelten.psg@wur.nl, 0320-291111

De KWIN-AGV is samengesteld op basis van de meest recente informatie van teelt- en economische experts van Wageningen University & Research – Open Teelten, Delphy en DLV-adviseurs, diverse leveranciers, instellingen en ketenpartijen.