Project

Beheer WOT

Het project Beheer WOT unit N&M omvat de planning en control van de unit. Doelstellingen zijn (1) het opstellen van jaarplan en begroting (op basis van LNV-DK jaarplancyclus en PBL-werkprogramma), (2) bewaking van de voortgang en (3) evaluatie van de resultaten.

Beoogd resultaat

  1. Jaarplan en begroting.
  2. Maandrapportages over voortgang en evaluatie van het jaarplan.
  3. Digitale tevredenheidsmeting in Survey-net.
  4. Zo nodig verbetering van het kwaliteitssysteem.

Dit project draagt bij aan een efficiƫnte uitvoering van de wettelijke onderzoekstaken.

Werkwijze

  1. Opstellen van maandrapportages en evaluatie met behulp van BAPS (Budget Allocatie en Projecten Systeem).
  2. Opstellen van projectplannen, projectadministratie (waaronder begeleiden maandtraject, archivering, beheren in BAPS), voortgangscontrole en evaluatieformulieren van projecten.
  3. Opstellen en actueel houden jaarplan en begroting.

Fase 1: Evaluatie jaarresultaten 2010 (eind februari 2011).
Fase 2: - Maandrapportages (10 werkdagen na maandafsluiting door F&C).
             - Klanttevredenheidsmeting 2010 (eind april 2011).
             - Voortgangsrapportage (eind mei en eind september 2011).
Fase 3: Opstellen jaarplan 2012 (1 november 2011).

Publicaties