Project

Borging private laboratoria

De Verordening diervoederhygiëne (Verordening (EG) Nr. 183/2005) en de Verordening (EG) Nr. 882/2004 inzake ''officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn'' verplichten producenten tot het opstellen (en uitvoeren) van kwaliteitsbeheersingsplannen. Onderdeel van het kwaliteitsbeheersingsplan van de producenten is toezicht op de kwaliteit van de analysemethoden van wettelijk gereguleerde contaminanten in de monsters. Dit is vaak lastig omdat huidige richtlijnen niet voldoende borging geven van de kwaliteit van de verrichtingen.

Dit project beoogt het opstellen en uitvoeren van een toezichtprogramma voor de borging van de kwaliteit en betrouwbaarheid van analyses die door commerciƫle laboratoria uitgevoerd worden naar de aanwezigheid van wettelijk geregelde contaminanten ten behoeve van de diervoedersector.

Aanpak

Voorstel verder uitwerken voor een borgingsprogramma voor de verrichtingen van de private laboratoria. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Organiseren van proficiency testen voor contaminanten in diervoeders om inzicht te verkrijgen in de prestaties van private laboratoria en om de private laboratoria in staat te stellen om deel te nemen aan relevante proficiency testen.

Resultaten

Ondersteuning en advisering van de NVWA over de mogelijkheden voor een borgingsprogramma. Rapporten over proficiency testen van contaminanten in diervoeders.

Publicaties