Project

Compendium voor de Leefomgeving (CLO)

Het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) beoogt de feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland voor de professionals op deze terreinen te ontsluiten. Dit gebeurt via de website www.clo.nl. Wageningen University & Research werkt voor dit project samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

De WOT Natuur & Milieu draagt zorg voor de update van jaarlijks circa 35 indicatoren op het Compendium voor de Leefomgeving (www.clo.nl). De indicatoren vormen de basis/achtergrondinformatie bij de Balans van de Leefomgeving die PBL eens per twee jaar uitbrengt. Het project bij Wageningen UR (i.c. WOT Natuur & Milieu) betreft de co├Ârdinatie, aansturing en de uitvoering van de activiteiten die bij de WOT Natuur & Milieu, Alterra, LEI, IMARES en een aantal gegevensleverende organisaties worden uitgevoerd. Ook afstemming met CBS en PBL in natuurredactie, ruimteredactie, projectteambijeenkomsten en stuurgroepvergaderingen maken deel uit van dit project.

Publicaties