Project

European Organic Aquaculture

Nederland valoriseert en vergroot de beschikbare kennis rond conventionele en biologische aquacultuurproductie en viswelzijn. Een interdisciplinaire aanpak in internationale context (EU verband) zorgt voor verbeterde aansluiting van de kennis rond visproductie, milieu, welzijnsbehoeften etc. aan de consumenten- en producentenbehoefte. Hierdoor wordt op termijn de regelgeving geoptimaliseerd en transparantie in de kennis over biologische producten opgesteld.

De kennisdocumenten die hieruit volgen zijn mede bepalend voor de Europese biologische aquacultuur sector (productie en handel). De Nederlandse biologische vishandel kan hiermee voordeel doen in de positionering van het biologisch vissegment.

Doel van het project is om de kennispositie over en het vertrouwen in biologisch geproduceerde vis in de Nederlandse markt te verbeteren en productiemogelijkheden helder te krijgen. Dit gebeurt door het optimaliseren van de aansluiting tussen kennis over biologische en conventionele productie, marktkennis, regelgeving en ketenprocessen. Nederland is een beperkte speler in de biologische visproductie (nihil) en verwerking, de vraag naar biologische visproducten die aansluiten op de consumentenbehoefte is groot.

link naar de website: http://www.oraqua.eu/

Publicaties