Project

Groene Chemie (Gochem)

In dit project zet WR onderzoeksmiddelen in ten behoeve van mkb georiënteerde innovatie- en onderzoeksprojecten in GoChem, specifiek gericht op het benutten van organische zij- en restromen ten behoeve van toepassingen in de groene chemie.

De regeling GoChem heeft als doelstelling het stimuleren van innovatie bij het MKB door het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen. GOChem stimuleert specifiek het uitvoeren van verkennend onderzoek binnen de scope van duurzame chemie in de brede zin van het woord.

Voor optimale werking zullen deze middelen ingezet worden volgens dezelfde spelregels als voor de speciaal voor GOChem ontwikkelde KIEM GoChem van NWO (SIA & ENW) bedoeld voor samenwerking tussen MKB en Universiteiten en Hogescholen.

Meer specifiek worden binnen dit project ten minste 10 subprojecten opgezet waarbij WR in de context van GoChem specifieke WR-capaciteit, expertises en faciliteiten inzet die niet beschikbaar zijn bij hogescholen of universiteiten. Deze WR-inzet kan zowel aanvullend zijn op KIEM GoChem projecten uitgevoerd door HBO en WO, alsook in de vorm van projecten waarbij WR de hoofduitvoerder of leverancier van onderzoekscapaciteit is.

Publicaties