Project

Grondig boeren met mais

De maisteelt in Nederland staat onder druk. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema, en onderwerpen zoals organische stof, stikstofuitspoeling en emissies in het algemeen zijn onvermijdelijk voor de maisteler.

Bodembeheer

Dit vraagt om een ander maisteeltsysteem, met meer aandacht voor goed bodembeheer. In dit project worden verschillende duurzame maisteeltsystemen in demonstratievorm getest. Daarnaast is een belangrijk doel van het project om de gevonden kennis op allerlei manieren te communiceren met de maisteler.

Publicaties