Project

Indicatoren en methodieken duurzaamheid

CEI collects farm level data on a wide range of issues, including all dimensions of sustainability (people, planet and profit). Besides primary data collection, an important task is to develop indicators based on the collected facts at farm level. These indicators address issues relevant for policy makers and research.

Het Centrum voor Economische Informatievoorziening heeft nationaal en internationaal een belangrijke rol in het monitoren van de duurzaamheid van agrarische productiesystemen. De verschillende dimensies van duurzaamheid (people, planet, profit) worden in samenhang gemeten wat een integrale analyse van de economische, milieu kundige en sociale effecten mogelijk maakt. Dit project draagt bij aan de internationale afstemming en kennisuitwisseling rond de monitoring van duurzaamheidsthema's. Verder wordt vanuit dit project bijgedragen aan de methodische uitwerking, implementatie en documentatie van duurzaamheidsindicatoren.

Publicaties