Project

Innovatie & participatie in consumentenonderzoek voor de sierteeltsector

Studies hebben aangetoond dat meer engagement kan leiden tot betrouwbaardere en betere reacties van respondenten. Bij een productbelevenis als een bloem of plant is een valide meting van consumentengedrag van belang. Door samenwerking van specialisten in belevenis en de wetenschap, biedt deze PPS op verschillende manieren toegevoegde waarde.

Consumenten

Consumenten worden tot nu toe nauwelijks meegenomen in de transitie naar een duurzame sierteeltketen. Met het opzetten van het bloemen- en planten experience center FloriWorld (waarin meer dan 20 vooraanstaande partijen in de sierteeltsector 29 mln. investeren) kunnen consumenten deze actieve rol wel nemen. In het experience center worden bezoekersdata verzameld d.m.v. innovatieve methodes om zo tot een sierteeltketen te komen die vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten.

Door de samenwerking met specialisten in het veld biedt deze PPS op 4 verschillende manieren toegevoegde waarde.

  1. De wetenschap heeft baat bij verbeteringen in de manier van meten; tijdens het meten van de ervaring wordt de respondent ongestoord gelaten, dit zal de datakwaliteit verhogen. Voorbeelden die al op de tekentafel liggen zijn het inzetten van de bloemenveiling met FloriCoins en Swipen van voorkeuren en analyse van gezichtsuitdrukkingen uit selfies. De nieuwe technieken kunnen in FloriWorld en daarbuiten gevalideerd worden.
  2. De bloemen- en planten experience wordt ingericht als living lab waar de ervaring centraal staat. Hier kunnen experimenten makkelijk uitgevoerd worden. Met een verwacht minimaal bezoekersaantal van 350.000 mensen per jaar (afkomstig van over de hele wereld).
  3. Praktijkvragen omtrent het verduurzamen van de keten staan centraal in dit project. Het onderzoeksproces zal geïntegreerd worden in de bedrijfsvoering van FloriWorld om de vragen vanuit de sector snel te kunnen beantwoorden. Door de omloopsnelheid verwachten we hier 12 onderzoeken per jaar te kunnen draaien zodat de sector flexibel, en met korte doorlooptijden, succesvolle duurzaamheidsconcepten in de markt kan introduceren.
  4. Met nieuwe subtiele metingen in combinatie met de bezoekersaantallen zijn analysetechnieken als machine learning niet alleen van veel toegevoegde waarde, maar ook noodzakelijk. In dit PPS zullen machine learning technieken toegepast worden om voorspellingen te kunnen doen over waardering van (duurzame) sierteeltproducten.

Publicaties