ABS

Project

National Focal Point Access and Benefit Sharing als aanspreekpunt voor gebruikers

De afgelopen jaren is Access and Benefit-Sharing (ABS), de regulering van de toegang tot en het gebruik van genetische bronnen en het delen van de voordelen voortkomend uit dit gebruik tussen leveranciers en gebruikers, op internationaal vlak een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Nederland is partij bij de drie internationale overeenkomsten die regels met betrekking tot ABS bevatten: de Convention on Biological Diversity (CBD), het Nagoya Protocol, en de International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA).

Access and Benefit-Sharing (ABS), de regulering van de toegang tot en het gebruik van genetische bronnen en het delen van de voordelen voortkomend uit dit gebruik tussen leveranciers en gebruikers, op internationaal vlak een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De in 2014 door de Europese Unie vastgestelde Verordening 511/2014 ter implementatie van het Nagoya Protocol in de EU maakt het wettelijk verplicht voor alle gebruikers van genetische bronnen om de noodzakelijke inspanning te leveren om er zeker van te zijn dat de genetische bronnen en de betrokken traditionele kennis in kwestie op wettelijk juiste manier werden verkregen, en dat de voordelen uit het gebruik worden verdeeld.

Het project ‘National Focal Point ABS als aanspreekpunt voor gebruikers’ zorgt ervoor dat er bij de verschillende groepen van gebruikers van genetische bronnen in Nederland een adequaat bewustzijn ontstaat over afspraken met betrekking tot ABS, en voldoende kennis aanwezig is over de inhoud van relevante wet- en regelgeving. Hiermee moet bijgedragen worden aan de totstandkoming van ‘gedragen implementatie’ van ABS regelgeving in Nederland.

De belangrijkste activiteiten zijn het up-to-date houden van een interactieve, tweetalige (Nederlands en Engels) website (www.absfocalpoint.nl), interactie met koepelorganisaties, verenigingen en vakbladen van gebruikers., en het onderhouden van contacten met NFP’s in andere landen ten behoeve van kennis- en informatie-uitwisseling.

Gerealiseerde producten 2018

  • De tweetalige website van het National Focal Point (NFP) voor ABS (www.absfocalpoint.nl) is up-to-date gehouden. Nieuwe informatie en nieuwsberichten zijn toegevoegd.
  • Het aantal pageviews van de Nederlandstalige website (www.absfocalpoint.nl) was 1862, en van de Engelstalige website 2619.
  • In het kader van de helpdeskfunctie van het NFP is een groot aantal schriftelijke vragen uit binnen- en buitenland beantwoord, van zowel publieke instellingen als bedrijven.
  • Vertegenwoordigers van het NFP hebben presentaties verzorgd over de internationale en nationale ABS-regelgeving en het gebruik van genetische diversiteit, bij diverse instellingen, organisaties en bedrijven. Daarnaast werden artikelen geschreven voor vakbladen en websites.
  • De informatie over Nederland op de ABS Clearing House (ABSCH) website van de CBD (contactpersonen en ABS regelgeving) is up-to-date gehouden
  • Regelmatig overleg met LNV over de implementatie van het Nagoya Protocol en EU-Verordening 511/2014. Tevens overleg ter voorbereiding van nationale en internationale bijeenkomsten over het Nagoya Protocol en EU-Verordening 511/2014.
  • Regelmatig overleg met de NVWA over de implementatie en handhaving van het Nagoya Protocol en EU-Verordening 511/2014.
  • Bij NFP-voorlichtingsactiviteiten werd prioriteit gegeven aan de sectoren waarop de NVWA zich richt in haar handhavingsactiviteiten m.b.t. de EU ABS Verordening. In 2018/2019 betrof dit de sectoren publieke onderzoeksinstellingen en voedingsmiddelenindustrie.

Publicaties