ABS

Project

National Focal Point Access and Benefit Sharing als aanspreekpunt voor gebruikers

De afgelopen jaren is Access and Benefit-Sharing (ABS), de regulering van de toegang tot en het gebruik van genetische bronnen en het delen van de voordelen voortkomend uit dit gebruik tussen leveranciers en gebruikers, op internationaal vlak een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Nederland is partij bij de drie internationale overeenkomsten die regels met betrekking tot ABS bevatten: de Convention on Biological Diversity (CBD), het Nagoya Protocol, en de International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA).

Access and Benefit-Sharing (ABS), de regulering van de toegang tot en het gebruik van genetische bronnen en het delen van de voordelen voortkomend uit dit gebruik tussen leveranciers en gebruikers, op internationaal vlak een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De in 2014 door de Europese Unie vastgestelde Verordening 511/2014 ter implementatie van het Nagoya Protocol in de EU maakt het wettelijk verplicht voor alle gebruikers van genetische bronnen om de noodzakelijke inspanning te leveren om er zeker van te zijn dat de genetische bronnen en de betrokken traditionele kennis in kwestie op wettelijk juiste manier werden verkregen, en dat de voordelen uit het gebruik worden verdeeld.

Het project ‘National Focal Point ABS als aanspreekpunt voor gebruikers’ zorgt ervoor dat er bij de verschillende groepen van gebruikers van genetische bronnen in Nederland een adequaat bewustzijn ontstaat over afspraken met betrekking tot ABS, en voldoende kennis aanwezig is over de inhoud van relevante wet- en regelgeving. Hiermee moet bijgedragen worden aan de totstandkoming van ‘gedragen implementatie’ van ABS regelgeving in Nederland.

De belangrijkste activiteiten zijn het up-to-date houden van een interactieve, tweetalige (Nederlands en Engels) website (www.absfocalpoint.nl), interactie met koepelorganisaties, verenigingen en vakbladen van gebruikers., en het onderhouden van contacten met NFP’s in andere landen ten behoeve van kennis- en informatie-uitwisseling.

Resultaten en Producten 2016

·        De website van het National Focal Point (NFP) ABS (www.absfocalpoint.nl) is verplaatst naar een zelfstandig domein, los van WUR. Tevens is de opmaak van de website volledig vernieuwd om de gebruikersvriendelijkheid te vergroten.

·        De website is up-to-date gehouden door het toevoegen van nieuwe informatie, zoals over de nieuwe personele invulling van de Competent National Authority en het National Focal Point, het Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 31 maart 2016, de EC leidraad over de naleving van EU Verordening 511/2014, en de ratificatie van het Nagoya Protocol door Nederland.

·        Het aantal pageviews van de Nederlandstalige NFP ABS homepage in 2016 was 1961 (tegenover 398 in 2015), en dat van de Engelstalige homepage 5036 (tegenover 5465 in 2015).

·        Vertegenwoordigers van het NFP hebben presentaties verzorgd over het Nagoya Protocol, EU-Verordening 511/2014 en het gebruik van genetische diversiteit uit het buitenland bij een reeks van bijeenkomsten.

·        In het kader van de helpdeskfunctie van het NFP is een groot aantal schriftelijke vragen ontvangen en vragen beantwoord, van een zeer diverse groep gebruikers.

·        Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met EZ en de NVWA over de implementatie van het Nagoya Protocol en EU-Verordening 511/2014.

·        De informatie over Nederland op de ABS Clearing House (ABSCH) website van de CBD m.b.t. contactpersonen en ABS regelgeving is up-to-date

Publicaties