Project

Ontwikkeling van tools voor systeembenadering

Tijdens de Dialoog Duurzame Gewasbescherming in februari 2016 hebben sector, industrie, distributie en overheid de handen ineengeslagen om knelpunten in de ontwikkeling van geïntegreerde gewasbescherming aan te pakken, met als doel te komen tot een zogeheten Systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming.

Er zullen tools ontwikkeld worden om de milieubelasting van verschillende productiesystemen met elkaar te vergeljiken in kader van de Systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming.

Publicaties