Project

Opwarming ondergrond

Het verdwijnen van permafrostgebieden maakt duidelijk dat klimaatverandering ook invloed heeft op de bodem. In Nederland zijn de gevolgen wellicht minder direct zichtbaar maar ook hier worden diverse bodemprocessen en het bodemleven beinvloed door verandering in bodemtemperatuur en bodemvochtgehalte. Hoe ingrijpend is dit en hoe daarop te anticiperen?

De bodem is de afgelopen jaren door de klimaatverandering opgewarmd en zal nog verder opwarmen. Dit heeft invloed op  het bodemleven, veenoxidatie, de opname of uitstoot van broeikasgassen en andere  biogeochemische processen. In dit onderzoek wordt bepaald hoe groot die invloed is en hoe we daarop zouden kunnen anticiperen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tijdreeksanalyse op bestaande bodemtemperatuurgegevens, literatuuronderzoek over de biotische en abiotische effecten en een beschrijving van de gevolgen van de temperatuurverandering voor een aantal natuurgebieden.  

Publicaties