Project

Pachtnormen

Jaarlijks stelt de rijksoverheid de hoogst toelaatbare pachtprijzen vast voor los akkerbouw- en grasland, los tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen. Deze gelden voor reguliere pacht en voor geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar.