Project

Scorpion

Doel van het EU-project Scorpion is een gewasbescherming die veilig, milieubeschermend en autonome precisie werkt door gebruik van een modulair onbemand platform. De focus ligt op wijngaarden (Spanje in Italië) en boomgaarden (Frankrijk, Duitsland en Nederland).

Binnen het Scorpion project wordt gewerkt aan inbedding van EGNSS (Global Navigation Satellite System) navigatie satelliet services. Hiermee wordt het mogelijk om autonoom ultraviolet licht als een behandeling in te zetten evenals hoge precisie gewasbescherming op plaatsen waar dat nodig is in de boomgaard. Hierbij wordt de adoptie van ecologische bestrijding en laag risicomiddelen met behulp van precisielandbouw techniek nagestreefd, met verlaging van arbeidskosten door autonomie. De landbouwomgeving zorgt voor uitdagende condities waaronder de robots moeten werken, onbegaanbaar terrein, weinig ruimte om te manoeuvreren en moeilijke communicatie omstandigheden door afgelegen terreinen.

Beoogd resultaat: Autonome precisie gewasbescherming met adoptie van ecologische bestrijding voor gebruik in boomgaarden en wijnbouw.

Publicaties