Project

Secretariaat

Het project ‘Secretariaat’ heeft als doel de uitvoering van de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu bij DLO te faciliteren. Bovendien geeft de assistent manager ondersteuning aan de manager en in voorkomende gevallen aan projectleiders van grote WOT-projecten.

Beoogd resultaat

Het project heeft een procesmatig karakter.

Werkwijze

Activiteiten vinden het hele jaar plaats.

Het secretariaat vervult de volgende taken:

 • Afspraken maken en agenda’s bijhouden
 • Archieffunctie
 • Bereikbaarheid medewerkers verzorgen
 • Verlof- en ziekteregistratie
 • Telefoon en mail beantwoorden
 • Bestellingen ten behoeve van de afdeling
 • Adressenbestand bijhouden
 • Correspondentie verzorgen

De managementassistente vervult de volgende taken:

 • Bijhouden van het afdelingsbudget;
 • Analyse maken van de inzet van medewerkers van de WOT;
 • Het opmaken van de jaarrapportages en de financiële rapportage op basis van aangeleverde gegevens uit het project WOT beheer;
 • Ondersteuning projectleiders;
 • WOT-verklaringen opstellen en controleren;
 • Het toepassen van de procedures van de WOT, in het bijzonder ‘routing rapporten’ en het beantwoorden van vragen hierover, en het doorvoeren van wijzigingen in de procedures in opdracht van het hoofd WOT.

Publicaties