dr.ir. BG (Bastiaan) Meerburg MBA

dr.ir. BG (Bastiaan) Meerburg MBA

Expert dierplagen

Bastiaan Meerburg (Utrecht, 1978) studeerde zoötechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen (1997-2002) en liep stage in Bolivia (onderzoek naar vicuña's) en bij de Food & Agricultural Organization (FAO) in Rome & Boedapest. Na zijn afstuderen werkte hij voor VVD-europarlementariër Jan Mulder in Brussel/Straatsburg.

Eind 2002 kwam hij als projectleider in dienst bij ID-Lelystad. In 2004 startte hij met onderzoek naar overdracht van ziekteverwekkers (o.a. Salmonella, Campylobacter en Toxoplasma gondii) door plaagdieren (ratten en muizen) in de biologische veehouderij, waarop hij in 2006 promoveerde aan de UvA. Na zijn promotie werkte hij voor het Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM), waar hij zich met allerlei infectieziekten bezighield (tuberculose tot Creutzfeldt-Jakob). Vanaf eind 2007 werkte hij als projectleider bij Plant Research International aan ziekten & plagen en multifunctioneel landgebruik (o.a. Integrated Pest Management). In 2011 werd hij afdelingshoofd bij Wageningen UR Livestock Research, eerst van de afdeling Milieu (35 fte.), vervolgens van Veehouderij & Omgeving (45 fte). In 2014 behaalde hij zijn MBA aan Nyenrode Business University. Naast het leiden van de afdeling Veehouderij & Omgeving, werkte Bastiaan aan wetenschappelijke projecten op het gebied van rodenticide-resistentie en oogstschade door knaagdieren in de tropen (onder meer Bangladesh). Sinds 1 december 2017 is hij directeur bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen en daarnaast als expert dierplagen werkzaam bij Wageningen University & Research. 

Meerburg geeft regelmatig op uitnodiging lezingen tijdens wetenschappelijke congressen in binnen- en buitenland, is reviewer (o.a. voor de Europese Commissie) en begeleidt frequent studenten (ook als co-promotor). Hij is associate editor van het wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Ecology & Evolution. 

Hij vervulde veel nevenfuncties: binnen OR-verband, VVD-voorzitter & raadslid in Wageningen, lid van VVD-partijcommissies Wetenschap & Innovatie en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, voorzitter van schermvereniging WSSV De Schermutselaers, redactielid v.h. wetenschappelijk tijdschrift Lutra, bestuurslid bij Agromisa en Mooi Wageningen en voorzitter van paardensportvereniging De Grebberuiters. Namens de VVD was hij in de periode van 2011-2018 lid van Provinciale Staten van Gelderland, woordvoerder Landbouw en Natuur en voorzitter van de Commissie Invoering Omgevingswet. Momenteel is hij bestuurslid bij de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en voorzitter van de ledenraad van het NWPCS Welsh Stamboek.

Lees meer op zijn Persoonlijke website