prof.dr.ir. GJ (Gert Jan) Hofstede

prof.dr.ir. GJ (Gert Jan) Hofstede

Emeritus Persoonlijk hoogleraar

Gert Jan Hofstede (Hengelo Ov, 1956) studeerde biologie aan de Landbouwhogeschool, werd computerprogrammeur en kwam als informaticus terug aan Wageningen University.

Gert Jan schreef boeken over database-ontwerp en richtte zich daarna op de organisatiekant van informatisering, met name in internationale settings. De achterliggende hoe kun je mensen beter laten samenwerken? Daarvoor is het belangrijk om het samenspel van technologie, spelregels, menselijke drijfveren én ongeschreven culturele regels te begrijpen.

Methoden die Gert Jan toepast om dit samenspel tot leven te brengen omvatten het ontwerpen van modellen van de te bestuderen systemen, onder meer door simulatiespelen en sociale simulatie. Hij is persoonlijk hoogleraar Artificial Sociality (bekijk zijn intreerede). Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan North-West University, Potchefstroom, Zuid-Afrika. Per 29-7-2023 is hij met emeritaat bij INF, maar blijft verbonden aan WU, bij Urban Economics.

Gert Jan is een veelgevraagd en enthousiasmerend spreker.

Meer op de website van Geert en Gert Jan Hofstede. Daar is ook Gert Jan's blog te vinden.https://www.wur.nl/en/research-results/chair-groups/social-sciences/urban-economics-2.htm