HAC (Hens) Runhaar

HAC (Hens) Runhaar

Buitengewoon hoogleraar Beheer van biodiversiteit in agrarisch landschap

Hens Runhaar is buitengewoon hoogleraar Beheer van biodiversiteit en agrarisch landschap. Zijn onderzoek richt zich op de vraag hoe boeren en andere bedrijven in agri-food ketens kunnen worden gestimuleerd om negatieve ecologische impacts te minimaliseren en de bijdrage aan natuur en landschap te maximaliseren. Aandachtspunten in zijn onderzoek zijn de evaluatie van sturingsarrangementen voor natuurbeheer door boeren; de rol van de 'framing' van natuur- en biodiversiteitsdoelen voor de sturing daarop; en de organisatie van kennisproductie die 'natuurinclusieve' landbouw maximaal ondersteunt. Daarnaast gaat zijn belangstelling uit naar nieuwe verdienmodellen voor 'natuurinclusieve' landbouw.

Op 22 september 2016 hield Hens Runhaar zijn inaugurele rede. Zie http://wurtv.wur.nl/p2gplayer/Player.aspx?id=eqInBg voor de video van de oratie. Het oratieboekje kan worden gedownload vanaf http://edepot.wur.nl/389369. Een recent interview in Inzicht in Natuur vat de inaugurele rede samen in het Nederlands.

Recent reageerde Hens in Nieuwsuur op een pleidooi van sommige boeren om afschot van dassen toe te staan; een diersoort die het goed doet in het moderne boerenland. Zie https://www.youtube.com/watch?v=ORFxHoodICo&sns=em

Hens Runhaar is an Extraordinary Professor of Management of biodiversity and agricultural landscapes. His research focuses on how farmers and other companies in agri-food chains can be stimulated to minimise negative ecological impacts and maximise their contribution to biodiversity and landscape quality. Central themes in his research include the assessment of governance arrangements for nature conservation by farmers; the role of the framing of biodiversity objectives for their governance; and the organisation of knowledge production for 'nature-inclusive' farming. He is also interested in new business models for 'nature-inclusive' farming.

On 22 September 2016 Hens Runhaar held his inaugural address. See http://wurtv.wur.nl/p2gplayer/Player.aspx?id=eqInBg for the of the lecture. The booklet with the text of the lecture can be downloaded from http://edepot.wur.nl/389369