dr. MCTh (Martin) Scholten

dr. MCTh (Martin) Scholten

Algemeen directeur Dierwetenschappen

Dr. Martin C. Th. Scholten is binnen Wageningen University & Research lid van de directie die verantwoordelijk is voor Animal Sciences, Livestock Research, Bioveterinary Research en Marine Research.

 

Met zijn achtergrond als ecoloog en zijn huidige activiteiten op het gebied van agrowetenschappen introduceerde hij de principes Feeding the World within the Carrying Capacity of Planet Earth; Livestock Farming with Care, A circular food production in a biobased society, en Disruptive Technologies in responsible innovation in Agribusiness.

 

Scholten is een gewaardeerd adviseur bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waar hij bijdraagt aan de visie van minister Schouten: Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden Nederland als koploper in kringlooplandbouw.

 

Hij maakt onderdeel uit van de leiding van de GRA (Global Research Alliance on agricultural greenhouse gasses) en geeft daar leiding aan het Flagship Climate Smart Agriculture by Circularity.

 

In het verleden was Scholten actief als voorzitter van de Animal Task Force (ATF), een Europees platform voor publiek-private innovaties op het gebied van veehouderij. Ook was hij voorzitter van EFARO (European Association of Fisheries & Aquaculture Research Organisations) en de Nederlandse delegaat en tevens vice-voorzitter van ICES (International Council for Exploration of the Sea). Hij is de grondlegger van het innovatiecentrum Dairy Campus, het Sino-Dutch Dairy Development Centre (SDDDC) in Peking, en het Netherlands Centre of One Health (NCOH).