Publicaties

Paddestoelen in bosreservaten; eiken-haagbeukenbossen: Smoddebos, Bentheimer Wald en Samerrott

Veerkamp, M.T.

Samenvatting

Van drie eiken-haagbeukenbossen - bosreservaat Smoddebos, het Bentheimer Wald en het Samerrott - wordt de paddestoelenflora beschreven aan de hand van een inventarisatie van 1000 mr gedurende vier jaar. Per bos wordt de soortenlijst vermeld, het maximum aantal waargenomen vruchtlichamen op één dag, en het aantal blokken waarin de soort is waargenomen. De soorten worden per functionele groep (mycorrhizasoorten, terrestrische saprotrofe soorten, houtsaprotrofe soorten en houtparasieten) besproken. Ook wordt aandacht besteed aan soorten van de rode lijst, zeldzame soorten en soorten kenmerkend voor zwaar dood hout (CWD). Kenmerken van de paddestoelenflora van de eiken-haagbeukenbossen worden vergeleken met die van andere bostypen.