Publicaties

Het Nieuwe Belichten bij tomaat met minder CO2

Dueck, T.A.; Gelder, A. de; Janse, J.; Baar, P.H. van; Eveleens, B.A.; Grootscholten, M.

Samenvatting

Gedurende de laatste jaren zijn de inzichten in Het Nieuwe Belichten aanzienlijk toegenomen. Inmiddels heeft de praktijk gevraagd om een robuuster teeltstrategie met minder risico voor ziektes en met minder veranderingen in de klimaatinstellingen. In dit project worden natuurlijke instraling, belichting, CO2 en teeltstrategie geïntegreerd om een gewas te krijgen dat sterk en gezond na de kortste dag tevoorschijn komt én met 30% energiebesparing.