Publicaties

Amerikaans vuilbroed

Hendriks, M.J.A.; Cornelissen, A.C.M.; Valkenburg, D.J.

Samenvatting

Amerikaans Vuilbroed (AVB) is een aangifteplichtige bacteriële broedziekte van honingbijen. AVB komt wereldwijd voor. De sporen van de ziekteverwekker van AVB (Paenibacillus larvae) zijn erg persistent en AVB kan flinke schade aanrichten bij een uitbraak. In Nederland zijn er jaarlijks 1 à 2 uitbraken