Publicaties

Procesevaluatie Schoollunch : Procesevaluatie van het aanbieden van een gezonde schoollunch gedurende zes maanden op drie basisscholen in Nederland

Vingerhoeds, Monique; Ummels, Meeke; Kleef, Ellen van; Rongen, Frédérique; Soethoudt, Han; Dijkstra, Coosje

Samenvatting

Binnen het project de Gezonde Schoollunch is gedurende een half jaar op drie basisscholen in Nederland een gezonde schoollunch aangeboden. Het doel van de procesevaluatie, beschreven in dit rapport, is om op systematische manier te achterhalen wat goed is gegaan en wat minder goed is gegaan gedurende dit halve jaar schoollunch. De evaluatie betreft het hele proces rondom de schoollunch, dat wil zeggen van de logistiek rondom het bestellen en de levering van de lunch tot en met de waardering van de schoollunch door kinderen, personeel en ouders. Zaken die centraal staan zijn (1) de voorbereiding (deelnemende scholen, menusamenstelling, logistieke inrichting), (2) de waardering van de lunch, de logistieke processen en (3) de kosten van de schoollunch.