Cursus geld verdienen met varkensproductie

Cursus

Cursus geld verdienen met varkensproductie

Wilt u uw kennis over de economische aspecten van de Nederlandse en internationale varkensproductie updaten of vergroten? En de kengetallen van de varkenshouderij zoals kostprijs, voederconversie, voerwinst, saldo en rendement leren interpreteren en gebruiken? Dan is de cursus ‘Geld verdienen met varkensproductie’ bij uitstek geschikt voor u!

Organisator Wageningen Academy, Wageningen Livestock Research, Wageningen Economic Research
Datum

di 24 maart 2020

Duur 1 dag
Setup Campus WUR

Cursus geld verdienen met varkensproductie

De onderwerpen van de cursus worden door verschillende specialisten ingeleid, waarbij gelegenheid zal zijn voor discussie. Tevens worden cijfermatige inzichten toegepast in een praktische casus. De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Het functioneren van de varkensproductieketen in Nederland
• Cijfermatig inzicht in kengetallen van de varkenshouderij zoals kostprijs, voederconversie, voerwinst, saldo, rendement
• De sterkten en zwakten van Nederlandse varkenshouders ten opzichte van andere landen
• De voor- en nadelen van productie binnen marktconcepten
• De werkwijze van banken bij kredietaanvragen
• Inspelen op wensen vanuit de maatschappij

Resultaat

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om het functioneren van de varkensproductieketen in Nederland en in buitenland te doorgronden. Kengetallen in de varkenshouderij kunt u interpreteren en gebruiken. U bent in staat deze kennis toe te passen in uw dagelijks werk
doordat de wetenschappelijke kennis wordt overgedragen met een sterke link naar de praktijk.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor professionals uit de agrarische sector die hun economische kennis van de varkensproductie willen updaten of vergroten. Denk hierbij aan veevoer of staladviseurs, dierenartsen, medewerkers bij banken en accountantskantoren en andere erfbetreders, beleidsmedewerkers, onderzoekers en docenten. Ook varkenshouders en deelnemers die op andere gebieden in de keten werkzaam zijn en graag meer inzicht willen krijgen in de economische aspecten van varkensproductie zijn van harte welkom bij deze cursus.

Cursusleider

R. (Robert) Hoste, Wageningen Economic Research