Project

Een gezonde voedselkeuze bij kinderen

Een gezonde voedselkeuze maken is voor kinderen best lastig omdat er veel ongezond voedsel makkelijk beschikbaar is en zij allerlei ongezonde mediaprikkels krijgen.

Eliza Health Media wil daar verandering in aanbrengen en technologie inzetten om juist een gezonde keuze te stimuleren. Er is een tool ontwikkeld voor kinderen. Gaat die tool ook verandering geven richting gezondere voedselkeuzes? Met deze vraag klopten ze aan bij de Wetenschapswinkel.

Onderzoeksvragen

  • Wat vinden kinderen van het technologische hulpmiddel dat is ontwikkeld? Gaan ze het gebruiken en welke ideeën zij hebben voor verbetering?
  • Na dit onderzoek kijken we naar de effecten van het gebruik ervan op voedselkeuze van kinderen tussen 8 en 12 jaar. Niet alleen kinderen, maar ook school en ouders worden betrokken bij het onderzoek.
  • Vragen zoals ‘verandert de houding van de kinderen t.o.v. groente en fruit? Staan ze meer open om nieuwe dingen te proeven? Eten ze door het spel ook vaker of meer groente en fruit?’ krijgen een plek in het onderzoek dat gedeeltelijk door studenten wordt uitgevoerd.

Fase 1

In fase 1 is een eerste versie van de tool onderzocht bij ruim 100 kinderen uit groep 5 t/m 8. Zij vulden een vragenlijst in en een subgroep van 38 kinderen nam deel aan een groepsgesprek. Fase 1 is afgerond (juli 2020). Er wordt gezocht naar aanvullende financiering om de tool verder te ontwikkelen, zodat die in fase 2 nader onderzocht kan worden.

Downloads: