Nieuws

Shared Research Facilities heeft nieuwe manager

Gepubliceerd op
14 februari 2020

Petra Roubos is per 1 januari gestart als leidinggevende van het huidige team van Shared Research Facilities (SRF) van Wageningen University & Research. Zij volgt Petra Caessens op, die nu directeur bedrijfsvoering is van de Plant Sciences Group van WUR. SRF bemiddelt bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van onderzoeksfaciliteiten, zowel binnen als buiten WUR.

De afgelopen 9,5 jaar werkte Petra Roubos (1979) bij Nutreco (koepel)/Trouw Nutrition (veevoedertak). Eerst als R&D-onderzoeker en later als leidinggevende van een productgroep. Daarvoor studeerde zij Levensmiddelentechnologie en Humane Voeding in Wageningen en promoveerde ze op onderzoek naar gefermenteerde soja (tempé). Zij onderzocht in haar promotieonderzoek de gezondheidsaspecten voor mens en dier (in modellen) en hoe tempé diarree-remmend kan werken.

Meerwaarde door samenwerking

Op het eerste gezicht lijkt dit een bijzonder carrière switch, maar Petra Roubos ziet duidelijk raakvlakken. “Inhoudelijk had ik mijn vorige baan ook te maken met faciliteiten, maar dan vooral als die nodig waren voor het onderzoek. Toch zie ik qua werkzaamheden duidelijke overlap met mijn nieuwe baan bij WUR, zoals organiseren, projecten managen, omgaan met stakeholders, adviseren en strategische plannen maken.” Zij heeft als onderzoeker ook gemerkt dat er steeds duurdere technieken en apparatuur nodig zijn. Als je die faciliteiten efficiënt wil benutten is delen volgens haar nodig en nuttig. “Niet alleen uit economisch oogpunt, maar vooral vanwege de samenwerking rondom zo’n faciliteit. Onderzoekers van WUR en onderzoekers uit het bedrijfsleven of start-ups hebben ander manier van denken. Als je die bij elkaar brengt geeft dat meerwaarde.”

Langetermijnstrategie WUR-faciliteiten

“Faciliteiten en apparatuur zijn middelen die medebepalen wat WUR kan gaan doen in de toekomst. Het SRF-team werkt daarom mee aan een langetermijnstrategie voor onze faciliteiten.” Zij vertelt over het AgriFood 2030 programma, waar SRF onderdeel van uitmaakt. Het programma is bedoeld om ondernemerschap te stimuleren en kennis te delen. Het delen van faciliteiten is een belangrijk onderdeel van dit programma om zo de samenwerking in de regio te verbeteren. “Binnen dit programma zal SRF meer samenwerkingen zoeken met bedrijven en start-ups voor een groter kennisnetwerk. Er wordt in dit kader ook nagedacht over het gezamenlijk gebruik van proefkeukens, labs en proefproductiefaciliteiten voor start-ups en andere bedrijven.”