WUR is een inclusieve werkgever

Wageningen University & Research (WUR) heeft een groot aantal mensen in dienst met zeer verschillende achtergronden en kwaliteiten, die elkaar inspireren en motiveren. Wij willen dat elk talent zich bij WUR thuis voelt en dezelfde carrièrekansen aangeboden krijgt. We geloven dat een inclusieve cultuur bijdraagt aan een positieve 'Employee Experience' die past bij de hedendaagse maatschappij. Daarom voert WUR al een aantal jaren actief beleid op het thema gender, diversiteit en inclusiviteit.

Gender verwijst naar de eigenschappen, gedragingen en rolpatronen die een maatschappij voor elk geslacht (man of vrouw) heeft bepaald. WUR wil een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit van wie je houdt, waar je geboren bent of waar je in gelooft. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze missie: to explore potential of nature to improve the quality of life.

De laatste jaren draaien wij voor gender op allerlei gebieden aan de knoppen om een inclusieve cultuur binnen WUR te creëren. Deze knoppen zijn: Verankering in de top, Cultuurinterventies, HR-interventies en Empowerment.

WUR zet in op een inclusieve cultuur door verankering in de top, cultuurinterventies, HR-interventies en empowerment.

Verankering in de top

Wij vinden het belangrijk dat de top van WUR uitdraagt wat de urgentie is van ons diversiteitsbeleid. We proberen onder andere WUR-medewerkers die betrokken zijn bij selectieprocessen, zich bewust te laten zijn van onbewuste keuzes en voorkeuren en/of vooroordelen (bias). We bieden hiervoor een aantal trainingen aan:

 • Awareness bij selectieprocessen
  Doel van de workshop is dat selecteurs zich realiseren dat we allemaal ‘bias’ hebben en dat we hiermee dus rekening moeten houden binnen werving- en selectieprocedures.
 • Selecteren zonder vooroordelen
  Naast inzicht, kennis en vaardigheden zijn er concrete tips en maatregelen om de invloed van stereotypen bij werving en selectieprocessen te verminderen.

Cultuurinterventies

WUR probeert de cultuur van inclusiviteit te versterken en te sturen door diverse instrumenten in te zetten.

 • Model Building Group
  Een methode om in een paar sessies een team inzicht te geven in de oorzaken van een organisatorisch probleem (zoals gender) en de mogelijke oplossingen.
 • Boek Inspiring Women at WUR
  Rolmodellen zijn essentieel voor wetenschappers aan het begin van hun loopbaan om een beeld te krijgen van hoe hun carrière eruit zou kunnen zien.
 • Interviews met inspirerende vrouwen van WUR
  Serie van interviews met inspirerende vrouwen die wij als rolmodellen zien bij WUR.

HR-interventies

We zetten de bewustwording van de eigen gender bias en advisering in om de gender balance te versterken.

 • Werving & Selectie
  We ondersteunen HR-selecteurs bij het werven en selecteren van de juiste nieuwe collega’s en maken de werkwijze zo, dat de gewenste inclusieve cultuur ook door procedures wordt ondersteund.
 • Tool voor genderneutrale vacatureteksten: Textio
  Met deze tool worden Engelstalige vacatures gecheckt op gender balance en de kwaliteit van de tekst. Hoe verhoudt deze vacature zich ten opzichte van dezelfde vacatures op vacaturesites?

Empowerment

We versterken medewerkers en helpen ze bij het verbeteren van de eigen positie.

 • Programma mentor-mentee
  We bevorderen vrouwen naar hogere posities binnen WUR. Door vrouwen te koppelen aan een mentor, wordt er bewustwording gecreëerd en kan de loopbaan positief beïnvloed worden.
 • Workshops
  Er worden workshops aangeboden zoals Stratego for women, the unwritten rules, Personal Profiling and Branding, Levels of power and impact.
 • Speciale beurzen
  WUR spoort vrouwelijke wetenschappers aan en ondersteunt hen bij het verkrijgen van speciale beurzen, waaronder de kans om via Aspasia (NWO) een toekenning van premies te krijgen. Het doel is om het aantal vrouwelijke wetenschappers op het niveau van universitair docent of hoogleraar te verhogen.

Wij richten ons niet alleen op het verhogen van het aantal vrouwelijke hoogleraren, maar willen gelijke kansen bewerkstelligen voor iedereen bij WUR. Wij zijn elke dag bezig om onze kennis te vergroten: Hoe kunnen wij zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft? Hoe zit het met onze eigen bias? Ook zijn wij actief in netwerkorganisaties zoals de VSNU, hebben wij contact met het LNVH en nemen wij deel aan LanDO.