Activiteit

De toekomst van eiwitten: scenario's & transitiepaden

Dé hamvraag voor de komende decennia is: hoe ziet het voedselsysteem van de toekomst eruit? Hoe zorgen we voor voldoende, lekker en gezond voedsel, zonder hulpbronnen uit te putten of ecosystemen te beschadigen? De centrale vraag is dan: hoe gaan we om met eiwitten? De manier waarop we deze essentiële bouwstenen produceren en consumeren is tenslotte niet langer houdbaar.

In deze sessie nemen WUR-experts beleidsmakers en andere geïnteresseerden mee op reis. Waar staan we nu in de eiwittransitie, hoe kan het voedselsysteem van de toekomst er uit zien en welke barrières moeten daarvoor worden opgelost?

Organisator Wageningen University & Research
Datum

ma 6 maart 2023 13:30 tot 16:00

Deze sessie heeft al plaatsgevonden. Heeft u het gemist en wilt u de presentaties graag terugkijken? Stuur dan een verzoek naar backoffice.wfbr@wur.nl en u ontvangt de link naar de opname in uw mailbox.

De eiwitten van de toekomst

Sjoukje Heimovaara, voorzitter van de Raad van Bestuur van WUR, opent de sessie met de lancering van een nieuwe boek ‘Our Future Proteins: A Diversity of Perspectives’. Ruim 100 academici van WUR en partner instituten geven hierin hun – soms uiteenlopende - visie op ‘de’ eiwittransitie en de laatste ontwikkelingen op dit vlak. Er bestaat tenslotte niet één eiwittransitie, want het is een transformatieproces dat zich op verschillende manieren kan voltrekken.

Het boek is gebaseerd op de Mansholt Lezing uit 2019, de start van het WUR-investeringsthema eiwittransitie. Na vier jaren van intensief onderzoek naar dit thema, zijn alle visies en ontwikkelingen gebundeld in dit boek. Kortom, een must-read voor elke professional die zich bezig houdt met de eiwittransitie. Na afloop van de sessie kunnen alle deelnemers gratis het boek downloaden.

Circular Food System Model

Eén van de co-redacteuren van het boek is Hannah van Zanten, interim Chair Holder Farming Systems Ecology. Aan de hand van het Circular Food System Model schetst zij een mogelijk scenario voor het voedselsysteem van de toekomst. De manier waarop we omgaan met dieren speelt hierin volgens haar een cruciale rol. Dieren krijgen steeds vaker producten te eten die de mens ook kan eten. Dit leidt tot zogenaamde voedselconcurrentie, waarbij mens en dier concurreren om voedsel en natuurlijke hulpbronnen zoals land of water. Een belangrijke vraag bij het voeden van de toekomstige wereld is daarom: wat is de rol van landbouwhuisdieren in een duurzaam voedselsysteem?

Met het model brengt Van Zanten in kaart hoe plantaardige en dierlijke eiwitten gecombineerd kunnen worden tot een voedzaam dieet, binnen de grenzen van de planeet. En rekening houdend met de uitstoot van broeikasgassen door voedselproductie, de input van kunstmest, humane voeding en andere factoren.

Transitiepaden & de weg vooruit

Om dergelijke scenario’s te kunnen bereiken, is inzicht in de mogelijke route er naartoe van groot belang. Co-redacteur van het boek en transitie expert Barbara van Mierlo zoomt daarom in op het speelveld rondom alternatieve eiwitten.

Om een gezamenlijke eiwittransitiemissie te realiseren, ondernemen onderzoekers, bedrijven, overheden en netwerkorganisaties allerlei activiteiten om oplossingen voor specifieke problemen te ontwikkelen. Sommige van deze zoekrichtingen zijn dominanter dan andere. Van Mierlo kijkt hiernaar vanuit een transitieperspectief, waardoor de huidige richting van de transitie en de bijbehorende uitdagingen zichtbaar worden. Dat biedt een agenda voor maatschappelijk debat.

De eiwittransitie is tenslotte niet alleen de verschuiving van dierlijke eiwitten naar alternatieve eiwitten en een betere verdeling van eiwitten over de wereld, zoals het vaak wordt beschreven. Het is een maatschappelijk transformatieproces dat zowel technische als sociale veranderingen inhoudt; in gedrag, in dagelijkse praktijken, in onderlinge afhankelijkheid, normen en waarden, beleid en nog veel meer.

Van Mierlo eindigt haar presentatie met suggesties voor voortzetting en stimulering van de eiwittransitie, zoals het bieden van ruimte voor samenwerking tussen sociale wetenschappers, natuurwetenschappers, ingenieurs, de industrie en sociale bewegingen, en meer steun voor het overgangstraject van alternatieve landbouwsystemen.

Campaign Protein Transition: from Pain Points to Perspective’

Deze sessie is onderdeel van de campagne 'Eiwittransitie: van Pijnpunten naar Perspectief', een initiatief van Wageningen University & Research om de publieke sector te helpen bij het oplossen van barrières in de eiwittransitie. In 4 sessies (van november 2022 - februari 2023) zoomt een multidisciplinair team van WUR-experts in op de 4 grootste uitdagingen voor beleidsmakers EN biedt perspectief. Van het verminderen van de afhankelijkheid van soja import tot het vormgeven van een circulair voedselsysteem.