Impact story

Building with Nature in Bangladesh

Het zuidoosten van Bangladesh is een dichtbevolkt gebied direct aan zee. In afgelopen decennia heeft de grootschalige expansie van garnalenteelt er geleid tot verdwijnen van mangrovebossen. Hierdoor is het gebied extra kwetsbaar geworden voor noodweer en zeespiegelstijging en vangen de vissers minder vis.

Wageningen University & Research, Solidaridad en de Universiteit van Khulna werken samen met garnalenboeren aan de herintegratie van mangroven in de garnalenteelt. Mangroven zuiveren het water in de kweekvijvers, bieden beschutting tegen de zon en produceren met hun bladeren voedsel voor de garnalen. Dit vergroot de opbrengst en maakt de boeren minder afhankelijk van duur garnalenvoer, pesticides, en meststoffen.

WUR werkt ook samen met de Universiteit van Khulna en boeren aan de ontwikkeling van kleinschalige technologie voor de productie van mest en papier uit de waterhyacint. Deze niet-inheemse invasieve soort blokkeert kanalen en rivieren en vormt zo een groot probleem voor de visteelt. In het project wordt een duur ecologisch probleem opgelost door er economisch winst mee te boeken.

Zo draagt WUR bij aan het herstel van kustbescherming, voedselzekerheid en economische veerkracht in een van de armste landen van de wereld.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees ook