Dossier

Bouwen met natuur

Bouwen met natuur (Nature-based Solutions) is een concept waarbij de natuur wordt ingezet om risico’s van klimaatverandering, zoals golfslag en zeespiegelstijging, het hoofd te bieden. Het wordt ook wel 'nature-based solutions' of 'eco-engineering' genoemd. In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en onderzoeksresultaten van wetenschappers van Wageningen University & Research.

Een oesterrif om de kust te beschermen, mangroven of wilgen voor de dijk. Stilaan wint het inzicht terrein dat harde civieltechnische maatregelen alleen niet zaligmakend zijn. De natuur helpt graag een handje mee om golfslag en de stijgende zeespiegel de baas te blijven.

Waterbouwprojecten zijn een stuk groener geworden en daarin heeft Wageningen een belangrijke rol gespeeld. Met de waterbouwsector komen we tot waterwerken die de natuurlijke processen intact laten of ze deel laten uitmaken van de oplossing. Er kan zelfs natuurherstel optreden.
Experts Martin Baptist en Tim van Hattum

Ga naar

Onderzoek naar bouwen met natuur

Nieuws over bouwen met natuur

Publicaties over bouwen met natuur


Gerelateerde dossiers