Diagnostiek en detectie van plantenziekten

Betrouwbare diagnostiek voor het tijdig opsporen van plantenziekten en -plagen staat aan de basis van de teelt van een gezond gewas. Wij ontwikkelen, produceren en implementeren diagnostiektoetsen en -producten voor het aantonen, monitoren en voorkómen van plantenziekten.