Expertise

Draagkracht voor schelpdieren

In Nederland worden er jaarlijks zo'n 50 miljoen kilo mosselen en 30 miljoen oesters gekweekt. Wat is de draagkracht van de Oosterschelde, het Grevelingenmeer en de Waddenzee voor de kweek van schelpdieren, gegeven de natuurlijke populaties van schelpdieren die er voorkomen? Wageningen Marine Research onderzoekt deze draagkracht voor een optimaal evenwicht tussen natuur en voedselproductie.