Artikel

Een duurzaam fokprogramma voor het Lakenvelder rund

Het Lakenvelder rund is één van de meest herkenbare runderrassen in Nederland. Uit onderzoek van het CGN bleek dat de inteelttoename in de afgelopen decennia boven de veilige grens lag en daarmee het risico op het optreden van erfelijke afwijkingen te groot is. Met behulp van simulaties is aangetoond dat de inteelttoename in de toekomst weer onder de veilige grens gebracht kan worden, door onder andere het beschikbaar stellen en inzetten van meer fokstieren en meer aandacht in het fokbeleid voor selectie van fokdieren die een lage verwantschap met de gehele populatie hebben.