Gezonde Veehouderij

Een gezonde veehouderij is van grote waarde voor de veehouder, de productieketen en de omgeving. Gezonde dieren betekent een beter welzijn, betere technische resultaten, een lagere milieudruk (footprint), minder gebruik van antibiotica, veilig voedsel en een veilige leefomgeving voor omwonenden.